طرح نو

 • صادق وطن‌خواه

  انقلاب تبسم؛ با دو آموزه ماندگار

  «بیستم عقرب ماهیت نارضایتی‌های مردم را از دولت ع و غ روشن کرد و آشکار نمود که محور اعتراضات مردمی، هیچ‌یکی از مقوله‌های کینه‌توزی قوم‌گرایانه، حزب گرایانه و دسیسه‌های سیاسی به‌منظور مقاصد و منافع شخصی نیست، بلکه فوران عواطف انسانی به‌منظور مطالبه توقف نسل‌کشی از یک قوم خاص، حاکمیت عدالت اجتماعی، تامین امنیت عمومی و برپایی نظم همگانی و همدلی در کشور است. مردم سران و مدیران ارشد حکومت ع و غ را به این دلیل نفی نکردند که به چه قومی تعلق دارند، بلکه تفکر قبیله‌گرایی و نژادپرستی را نفی کردند که در این دولت به خاستگاه فسادهای اجتماعی و سیاسی و تبعیض قومی بدل شده است.»
 • عبدالعلی عادلی

  دولت اشرف غنی از شیطنت شعار؛ تا پارادوکس رفتار!!

  «ضمردم هزاره در این مدت نه به سهم متوازن در بدنه حکومت وحدت ملی رسید که حوادث تلخی را از آدرس شورشیان متحمل گردید که از مهم‌ترین آن‌ها فاجعه‌ی «عروس غور»، کشتارهای جوزجان، مالستان، دای‌چوپان، جلریز، زابل و نیز اسارت و به گروگان رفتن 31 نفر، 13 نفر، نُه نفر و سر بریدن هفت نفر تا راه‌گیری‌های دره‌ی غوربند، دره‌ی میدان، دشت قره‌باغ، زابل، غزنی، غور، سرپل، جوزجان و ... ؛ بوده است که هرکدام در سایه سکوت و بی‌پروایی معنادار متولیان تامین امنیت و شخص اشرف غنی صورت یافته است.»
 • علی‌زاده غزنوی

  افسانه امنیت وعده دولت!

  «آری امنیت افسانه است و دست‌نیافتنی. دست‌نیافتنی بودن این افسانه رویایی تنها برای شهروندانی است که در زمین بوریا و در آسمان ستاره ندارند و لذا هرروز بدتر از دیروز نیافتنی‌تر شده و نایاب‌تر شده است. همین افسانه است که باعث شده است 146 هزار شهروند بی‌بوریا و بی‌ستاره به دیار کفر سفر کنند و ماه‌ها به امید لطف و مرحمت کفار، دلواپس و منتظر لطف و رحمتشان بنشیند تا در زیر چتر امنیتشان پناه بگیرند. همین مردمی بی‌ستاره‌اند که جوانان و محصلانی که روزی تجسم آرزوهای یک‌عمر تحمل رنج و زحمت پدران و مادران بودند، اکنون دل به دریای غربت و مهاجرت زده‌اند که گاهی طعمه گرگان همسایه شدند و گاهی طعمه ماهی‌های دریا.»
 • عبدالخالق فصیحی

  شکریه تبسم و مرگ حیات‌بخش

  «تبسم شکریه فریاد عدالت‌خواهی، نفی تبعیض، نفی خیانت و خشونت، طرح جامع امنیت و دوستی را که نشانه حیات جمعی است در شریان نیمه خشکیده ما و مردم افغانستان به جریان درآورد. برق چشمان شهدای زابل، هرچند در لحظه‌ی جدا شدن از بدن‌های رنجورشان، کم‌فروغ و نزدیک به خاموشی رسیدند، اما اندک زمانی پس‌ازآن، گردوخاک این منطقه تشنه به خون هزاره را پس‌زده و تابنده‌تر از هر وقت دیگر تاریکی‌های تبعیض را روشن کردند. چشمان این سرهای افتاده در جاده شاه‌جوی زابل، لحظه‌ی به ستاره‌های آسمان خیره شدند، ولی خود با لب خند تمام به هفت ستاره درخشان تبدیل‌شده و در آسمان تاریک افغانستان و جهان تابیدند.»
 • محمد جواد سلطانی

  به مردم پاسخ دهید!

  «جناب معاون رییس‌جمهوری! پیام تسلیت جناب‌عالی و خط و نشان کشیدن‌های‌تان برای مجازات کسانی که در حادثۀ گروگان‌گیری کوتاهی و اهمال کرده‌اند، نوش‌داروی بعد از مرگ سهراب است و غیر از انفجار نفرت و انزجار عمومی و بازی‌کردن با روح و روان خونین مردم، نتیجۀ دیگری ندارد. جناب شما که از دشمنان خون‌ریز توقع «مدارا و رفتار انسانی» داشته باشید، به‌عنوان معاون رییس‌جمهور و فرد سوم در ساختار قدرت، چرا پی‌گیری نکردید که نیروهای امنیتی، همان جدیت‌های روز اول‌شان را تا رهایی گروگان‌ها ادامه می‌دادند؟ شما اطلاع نداشتید که گروگان‌ها هنوز آزاد نشده‌اند و «دشمن قسی‌القلب» نیز تشنه به خون است؟ »
 • صادق روشنا

  اعتماد به قسم قرآنی افغان‌ها خیانت است

  «آزادی نقد و بی‌قیدوشرط پشتون‌های زابل و خاک ایران با وعده‌های نسیه و بی‌پشتوانه هیات صلح، باز یک‌بر صفر به نفع پشتون‌ها خاتمه یافت، اما این در حالی است که ویدیوی استمداد و نصرت ده نفر از سی‌ویک گروگان هزاره را که هشت ماه پیش از مسیر راه ربوده‌شده بودند کسی نمی‌شنود و ناله‌های جان‌سوز مادران داغ‌دار و چشم‌انتظارشان را کسی اعتنا نمی‌کند، چون نگاه حاکم قومی و نژادی است و گروگان‌ها هزاره‌اند. اینجا که هر افغانی با افغان دیگر برابر است یک کذب محض و یک نیرنگ مزورانه است که حقیقت تلخ و فاشیستی آن هویداتر می‌شود.»
 • علی‌زاده غزنوی

  افسانه امنیت وعده دولت!

  «آری امنیت افسانه است و دست‌نیافتنی. دست‌نیافتنی بودن این افسانه رویایی تنها برای شهروندانی است که در زمین بوریا و در آسمان ستاره ندارند و لذا هرروز بدتر از دیروز نیافتنی‌تر شده و نایاب‌تر شده است. همین افسانه است که باعث شده است 146 هزار شهروند بی‌بوریا و بی‌ستاره به دیار کفر سفر کنند و ماه‌ها به امید لطف و مرحمت کفار، دلواپس و منتظر لطف و رحمتشان بنشیند تا در زیر چتر امنیتشان پناه بگیرند. همین مردمی بی‌ستاره‌اند که جوانان و محصلانی که روزی تجسم آرزوهای یک‌عمر تحمل رنج و زحمت پدران و مادران بودند، اکنون دل به دریای غربت و مهاجرت زده‌اند که گاهی طعمه گرگان همسایه شدند و گاهی طعمه ماهی‌های دریا.»

 • ۰۱۲۰۱۲۱۵۱-۴۰۰x276
  5720

  احمدی رشاد

  توازن نظامی در خاورمیانه به نفع منطقه و جهان!

  «اقدامات نظامی روس‌ها در سوریه می‌تواند توازن نظامی را به نفع منطقه تغییر دهد و ابتکار عمل را از چنگ ژاندارم‌های منطقه‌ای خارج سازد. اگر بنا باشد با داعش به عنوان جریان‌های افراطی و تروریستی، مبارزه صورت گیرد، چرا فقط غرب هدایتگر این مبارزه جهانی باشد و روس‌ها، چینی‌ها، هندی‌ها و حتا ایرانی‌ها نیز می‌توانند در این مبارزه جهانی برعلیه جریانهای تروریستی و هراس‌افگنی، شرکت نمایند. خوبی این مشارکت جهانی، در مبارزه با هراس‌افگنی، آن است که ثبات استراتژیک را در جهان باز می‌گرداند.»

 • طرح غنی و عبدالله
  5880

  عبدالله نظری

  سنخ شناسی مشروعیت سیاسی اشرف غنی

  «غنی به دلیل عدم مشروعیت خود کشور را با بحران‌های گوناگون مواجه ساخته و نتواسته با شرایط تقاضاها و مطالبات نوین اجتماعی تطبیق داده و تنش‌های متعدد داخلی را مهار سازد، الفت و مودت را در میان نیروهای اجتماعی و سیاسی بیافریند، جامعه به‌سوی همسویی و اتحاد سوق و گام‌های سازنده به‌سوی راهبردهای سیاسی بردارد. لذا این عدم پاسخگویی مناسب غنی، حکومت و کشور را با بحران و شرایط غیرعادی مواجه ساخته است. ازنظر «پارسونز» بحران سیاسی زمانی پدید می‌آید که حاکم سیاسی توان پاسخگویی و تطبیق با شرایط نوین سیاسی و اجتماعی را نیز ندارد.»

 • jozii
  6509

  عبدالله نظری

  دولت وحدت ملی و بحران ناکارآمدی

  «دولت اشرف غنی در ابتدای شکل‌گیری خود، اقتدار سیاسی را به سمت‌وسوی حاکمیت تک قومی سوق داد. پروژه قومی ‌کردن قدرت از عزل فریبکارانه دیپلمات‌های کارکشته و تجربه‌دیده سیاسی، از سفارتخانه‌ها و ریاست اداره امور آغاز گردید و به نصب عناصر پشتونیست در راس وزارتخانه‌ها، سفارتخانه‌ها و ادارات کلان کشوری به فرجام رسید. این روند نشانگر تکمیل پروژه تک قومی ‌کردن حکومت غنی بود. این رفتار و کنش تبعیض‌آمیز سیاسی، به کاهش مقبولیت سیاسی ـ اجتماعی حکومت غنی انجامید و یاس و بدبینی عمیق اجتماعی اقوام دیگر را به دنبال داشت.»

 • n00056444-b
  6983

  حمید صابری

  اشرف غنی؛ از اقدامات اصلاحی تا گفتار درمانی!!

  «آری! در این مدت كه اشرف غنی بر چوكی قدرت تكیه زده است به جای اینکه اقدمات اصلاحی روی دست گرفته و امور سیاسی، اجتماعی، نظامی، امنیتی اقتصادی کشور را اصلاح نماید به انحصار قدرت و قومی کردن سیاست رو آورده و اوضاع شکننده و بحرانی را بیش ار پیش متشنج نموده و کشور را به سوی بحران‌های خطرناک و نابود کننده سوق داده و نزدیک است که به دره‌ی هولناک نابودی سقوط دهد. امروزه کشور شاید در بدترین شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و ... قرار دارد.»

 • ۲۰۱۴۰۳۲۹۰۵۳۰۰۲۳۷۲۲
  7941

  ع-ف ناهوری

  پشتونیست‌ها و بازی جنگ و صلح!

  «در چنین وضعیتی مردم افغانستان نیز بیش از این­که به ثبات و امنیت امیدوار باشند از بازی­های جنگ و صلح یک‌طرفه سرگیجه گرفته‌اند؛ زیرا می­بینند و می­دانند که اقوام دیگر در افغانستان نه شریک جنگ بوده‌اند و نه طرف صلح. قبل از صلح آنچه امرای پشتون‌خواه بر سر این مردم آوردند، دیدند و کشیدند پس از صلح نیز هیچ تضمینی وجود ندارد که بر سر این مردم چه خواهد آمد. جای اضطراب و سرگیجه­ است که مردم افغانستان همیشه خود را در میان جنگ و صلح یک‌طرفه گرفتار می­بینند و نمی­دانند که جنگ و تخریب و ترور برای چه و صلح و آشتی برای چه!!»

 • صادق وطن‌خواه

  انقلاب تبسم؛ با دو آموزه ماندگار

  «بیستم عقرب ماهیت نارضایتی‌های مردم را از دولت ع و غ روشن کرد و آشکار نمود که محور اعتراضات مردمی، هیچ‌یکی از مقوله‌های کینه‌توزی قوم‌گرایانه، حزب گرایانه و دسیسه‌های سیاسی به‌منظور مقاصد و منافع شخصی نیست، بلکه فوران عواطف انسانی به‌منظور مطالبه توقف نسل‌کشی از یک قوم خاص، حاکمیت عدالت اجتماعی، تامین امنیت عمومی و برپایی نظم همگانی و همدلی در کشور است. مردم سران و مدیران ارشد حکومت ع و غ را به این دلیل نفی نکردند که به چه قومی تعلق دارند، بلکه تفکر قبیله‌گرایی و نژادپرستی را نفی کردند که در این دولت به خاستگاه فسادهای اجتماعی و سیاسی و تبعیض قومی بدل شده است.»

 • Migrants sit on the ground after being detained by police in Morahalom
  4648

  نوید وطن‌خواه

  غرب آخرین اقامتگاه پناه جویان

  «مسلمانان از پناه ولایت و خلافت گریخته و در بلاد کفر پناه بیاورند. قلمرو جغرافیای مادی و معنوی مکه و مدینه را پر از خون و خشونت دیده و از دین محمد(ص) گریخته به ندای مسیح گوش بدهند. چه اتفاقی رخ‌داده است، نشانه تحول بزرگی خواهد بود که پرسش از آن بسیار سنگین و پاسخ آن سنگین‌تر خواهد بود که از عهده امثال بنده خارج است. اما درعین‌حال بعضی از ساده‌دلان حوزوی که در این روزها منبر و مسجد را در ایام محرم در اختیاردارند، مهاجرین را از رفتن به اروپا به دلیل بر باد رفتن دین، حجاب زنان و دختران و ارزش‌های مذهبی و فرهنگی‌شان، ناآگاهانه بیم می‌دهند.»

 • ۲۰۲۱
  5919

  نسیم جعفری

  فقدان بعد اجتماعی هویت ملی در افغانستان

  «در افغانستان، به‎دلیل انحصارطلبی پشتون‎ها و ستم‎هایی که این قوم بر سایر اقوام افغانستان روا داشته است، هیچ‎گاه در این کشور، روابط اجتماعی دوستانه و صمیمانه بین اقوام وجود نداشته است؛ بلکه بیگانگی اجتماعی، تعارض و تنش در روابط اجتماعی اقوام، حاکم بوده که گاهی تا سر حد جنگ‎های خونین قومی و داخلی پیش رفته است. جنگ‎های وحشت‎ناک داخلی، پس از پیروزی مجاهدین در دهه‎ی هفتاد شمسی، نمود آشکاری از نهفتگی پرخاشگری‎ها و ناسازگاری‎های قومی میان گروه‎های قومی افغانستان بوده است.»

 • Recoverd_bmp_file(12)
  5872

  محمد عرفانی

  سرشت دهاتی، شهری نمایی روشنفکری، حکایت امروز انسان افغانی

  «امروز جامعه و انسان افغانستان مثل کشتی‌شکسته‌ی است که بیشتر آن در غرقاب خشونت و عقب‌ماندگی و جهل و اعتیاد و اختناق، فقر و بی‌کاری، و گسستگی‌های اجتماعی و خانوادگی غرق‌شده و جامعه‌ی ما را نابود کرده است. مهم‌تر از همه غرور ملی و هویت ملی و روحیه انسانی مردم ما را به تباهی کشانده است. در چنین شرایطی آشفتگی سیاسی و اجتماعی جامعه‌ی ما که خود ریشه در زیر بنایی جامعه‌ی خودش دارد، جنگ‌های پی‌درپی هرکدام به‌نوبه‌ی خود تاثیرات منفی بر جامعه افغانی و انسان افغانی گذاشته است.طبیعتا جامعه‌ی که اعضای آن با نوشتن و خواندن سروکار نداشته و ندارند، خرافات و جهل ریشه‌ی قوی‌تری دارد.»

 • ۱۱۲۵۰۳۳۷۹۷۴۷۲۹۲۷۸۱۳۰
  6327

  علی ایمانی

  مهاجرت دسته‌جمعی پرستوهای دانشجویی!!؟

  «مهاجرت نیروی جوان و تحصیل‌کرده هم مایه تاسف است و هم رقت‌بار. هم غم‌انگیز است و هم فاجعه‌بار؛ چون با فرار این نیروی انسانی عظیم و کارآمد، وابستگی، عقب‌ماندگی و تلف شدن هزاران استعداد درخشان رخ می‌دهد و بیش از گذشته راه رسیدن به کاروان تمدن برای این کشور دشوارتر می‌شود. غم‌انگیز است چون محصلانی که تمثیل آرزوها و خواسته‌های پدر و مادرانی بودند که خستگی‌ها و بی‌رمقی‌های خود را فراموش کرده و آن را در قالب تحصیل فرزند و شکوفا شدن دردانه خود می‌داند و اکنون در این کلبه وحشت و در این ویرانه سرای به نام افغانستان مهم‌ترین دغدغه‌شان ترس از سلامتی فرزندانشان است.»

 • ۱۳۰۲۱۷-HM-1
  7193

  علی‌زاده غزنوی

  شناسنامه الکترونیکی و ترس از افشای یک دروغ بزرگ!!

  «کوتاه‌سخن اینکه تاخیر و تعلل در توزیع شناسنامه الکترونیکی از سوی حکمرانانی که عمدتا پشتون هستند هدفمندانه و برای پنهان‌کاری از تعیین میزان نفوس کشور و اقوام مختلف ساکن در آن، انجام می‌شود تا در این ابهام و مستوری بتوانند به اهداف فاشیستی خود برسند که همان سهم بیشتر و حضور پررنگ‌تر در ساختار حکومت، حیف‌ومیل کمک‌های جهانی و انکشاف نامتوازن و یک‌جانبه در مناطق پشتون نشین است. این هدف پلشت و پلید در سایه‌ی مغفول ماندن نفوس اقوام کشور راحت‌تر و موجه‌تر پذیرفتنی است و اختلاس و تقلب، خیانت و جنایت در پس پرده ابهام نفوس کشور آسان‌تر ممکن و عملی است.»

 • ۶۳۵۲۰۱۲۴۸۶۷۶۶۱۰۱۵۸
  5515

  احمدی رشاد

  از آیین‌های رسانه‌یی تا رسانه‌های آیینی!

  «امروزه عزاداری‌های حسینی، به عنوان یک آیین مذهبی، خود تبدیل به رسانه‌ی اجتماعی شده‌اند و هرساله ملیون‌ها پیام مذهبی و اجتماعی را به شکل تعاملی در دسترس مخاطبان عام از هر قشر، نسل، جنس، مذهب و دینی قرار می‌دهند و مخاطبان این رسانه‌ها با رسانه‌های آیینی شده بسان مذهب و آیین مواجه می‌شوند و اعمال و مناسک مذهبی و اجتماعی خود را با اقتدا به آن انجام می‌دهند. من خود مشاهده کرده‌ام که فردی و یا افرادی با روشن کردن تلویزیون با پخش عزاداری‌ها به عزاداری می‌پرداختند و آیین‌های مذهبی را به جا می‌آوردند و این عمل آنان نشان می‌دهد که رسانه‌ها «آیینی» شده‌اند.»

 • آموزش ۱
  13425

  محمد عرفانی

  نظام آموزشی؛ اسیر کم‌سوادی و گرفتار در دام رهزنان فرهنگی!

  «در حال حاضر، باید بپذیریم كه نظام آموزشی آن‌گونه كه باید، نتوانسته از عهده وظایف و مسوولیتهای سنگینی كه برای آن تعیین‌شده برآید؛ درحالی‌که هزاران نفر از نیروهای شاغل در دولت تحت عنوان‌های آموزشی در این وزارتخانه‌ها مشغول به كاراند و چندین درصد بودجه دولت را به خود اختصاص داده است. این نظام آموزشی نه‌تنها باری از دوش مردم برنداشته‌اند بلكه به آن افزوده‌اند. اگر آموزش جزو ملزومات توسعه‌ی پایدار است، در کشور ما چهره‌ی زشت و عبوس دارد و هرروز هم بدتر می‌شود. دو سوم جمعیت کشور ما بی‌سوادند و بیشتر مردم ما از داشتن مدرسه معلم، و كتاب، حتی به شكل سنتی آن‌هم محروم‌اند.»

 • رنچ آگاهی
  15401

  امینی رها

  رنج آگاهی یا بهشت بی‌دردی؟

  «پرسشگری و جستجوگری بشر، او را به راه‌های ناهموار و بیابان‌های حیرت‌زای زيادی رهنمون و رنج‌های طاقت‌فرسای را بر او تحميل نموده است. برای پيدا كردن پاسخ به پرسش‌هایش درهای بی‌شماری را كوبيده و روزنه‌های بسياري را بال‌وپر زده و فرش باورهای زيادی را بافته و در خانه‌های امن ایمان‌های گوناگونی بيتوته كرده و تشک آسايش و بالش آرامش را پهن كرده است تا دمی بياسايد و اندوه چرا بودن و براي چه زيستن؟ گريبانش را رها سازد؛ اما دريغ و افسوس كه هیچ‌کدام نتوانستند اندوه بي‌پايان معمای آفرينش را كاهش و التهاب آغاز و اضطراب فرجام اين نظم كيهانی و موقعيت انسانی را از ميان بردارد و غم‌های پيدا و اندوه‌های پنهان را تسكين دهند.»

 • از مکتب سوزی تا کتاب ستیزی
  17073

  حمید پویا

  از مکتب سوزی تا کتاب ستیزی!!

  «گفته می‌شود کتاب «خرد آواره» نوشته‌ دانشمند گرامی علی امیری و تعدادی دیگری از کتاب­های خوب منتشرشده در داخل افغانستان، ممنوع‌الخروج شده و نتوانسته رضایت فرهنگ ستیزان حاکم بر مقدرات فرهنگی این سرزمین را برای حضور در نمایشگاه بین‌المللی تهران، کسب کند! این، چیزی عجیبی است اما سخت قابل پیش­بینی، زیرا گروهی در این کشور بلازده تا سال­ها یا شاید هم قرن‌ها به «خرد آواره» نیاز دارند یا هم «خرد آواره» اقتضای وضعیت طبیعی‌شان است، چرا آسانش از دست دهند.»

 • کتاب محبوس
  17138

  حکیم معنا

  وزیر فرهنگ و انتحار فرهنگ!!؟

  «وزیر فرهنگ، فرنگ‌رفته، با رای تقلب بر مسند وزارت تکیه زده به جای چاپ و نشر کتاب، ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و گسترش کتابخانه‌ها، حراست از آزادی بیان و مطبوعات که از اساسی‌ترین شرح وظایف اوست و بایستی از بنیادی‌ترین دغدغه او باشد، به تعصب قومی روی آورده است. سابقه رفتار ­فرهنگ‌ستیزی در وزارت فرهنگ کم نیست «عبدالکریم خرم» نیز به جای ترویج کتاب و کتاب‌خوانی کتاب‌ها را در «آب» انداخته و از فرهنگ این‌گونه پاسبانی کرده بود؛ اما باری جهانی صفحه دیگری برای فرهنگ ستیزی بازکرده است.»

 • ۱۳۸۳۱۴۱۴۲۱_img15155513
  17107

  علی‌رضا نیایش

  مرگ مذهب و شریعت تعصب

  «استقرار و سلطه ازجمله اصول ضروری شریعت تعصب است و لذا تا تثبیت آن هرگونه فاجعه­‌ای عین قانون و شریعت به‌حساب می­‌آید. ازاین‌جهت است که ترور، کشتار دسته‌جمعی، سربریدن، گروگان‌گیری و اختطاف و خود انفجار دادن در میان مردم بی‌گناه رستگاری پنداشته می­شود. این همان شریعت و قانون تعصب است که سر از خاستگاه قومیت، محیط تربیتی و زیستن در این محیط خشن و انعطاف‌ناپذیر درآورده است.»

 • عبدالعلی عادلی

  دولت اشرف غنی از شیطنت شعار؛ تا پارادوکس رفتار!!

  «ضمردم هزاره در این مدت نه به سهم متوازن در بدنه حکومت وحدت ملی رسید که حوادث تلخی را از آدرس شورشیان متحمل گردید که از مهم‌ترین آن‌ها فاجعه‌ی «عروس غور»، کشتارهای جوزجان، مالستان، دای‌چوپان، جلریز، زابل و نیز اسارت و به گروگان رفتن 31 نفر، 13 نفر، نُه نفر و سر بریدن هفت نفر تا راه‌گیری‌های دره‌ی غوربند، دره‌ی میدان، دشت قره‌باغ، زابل، غزنی، غور، سرپل، جوزجان و ... ؛ بوده است که هرکدام در سایه سکوت و بی‌پروایی معنادار متولیان تامین امنیت و شخص اشرف غنی صورت یافته است.»

 • عکس ۱
  2770

  محمد جواد سلطانی

  به مردم پاسخ دهید!

  «جناب معاون رییس‌جمهوری! پیام تسلیت جناب‌عالی و خط و نشان کشیدن‌های‌تان برای مجازات کسانی که در حادثۀ گروگان‌گیری کوتاهی و اهمال کرده‌اند، نوش‌داروی بعد از مرگ سهراب است و غیر از انفجار نفرت و انزجار عمومی و بازی‌کردن با روح و روان خونین مردم، نتیجۀ دیگری ندارد. جناب شما که از دشمنان خون‌ریز توقع «مدارا و رفتار انسانی» داشته باشید، به‌عنوان معاون رییس‌جمهور و فرد سوم در ساختار قدرت، چرا پی‌گیری نکردید که نیروهای امنیتی، همان جدیت‌های روز اول‌شان را تا رهایی گروگان‌ها ادامه می‌دادند؟ شما اطلاع نداشتید که گروگان‌ها هنوز آزاد نشده‌اند و «دشمن قسی‌القلب» نیز تشنه به خون است؟ »

 • ۰۲۰
  3652

  صادق روشنا

  اعتماد به قسم قرآنی افغان‌ها خیانت است

  «آزادی نقد و بی‌قیدوشرط پشتون‌های زابل و خاک ایران با وعده‌های نسیه و بی‌پشتوانه هیات صلح، باز یک‌بر صفر به نفع پشتون‌ها خاتمه یافت، اما این در حالی است که ویدیوی استمداد و نصرت ده نفر از سی‌ویک گروگان هزاره را که هشت ماه پیش از مسیر راه ربوده‌شده بودند کسی نمی‌شنود و ناله‌های جان‌سوز مادران داغ‌دار و چشم‌انتظارشان را کسی اعتنا نمی‌کند، چون نگاه حاکم قومی و نژادی است و گروگان‌ها هزاره‌اند. اینجا که هر افغانی با افغان دیگر برابر است یک کذب محض و یک نیرنگ مزورانه است که حقیقت تلخ و فاشیستی آن هویداتر می‌شود.»

 • .۲۰٫۲۰
  5256

  علی‌زاده غزنوی

  مردم‌آزاری در عزاداری حسینی!؟

  «به نظر می‌رسد محرم و عاشورا یک فرصت مغتنم برای عقده‌گشایی مذهبی شده است که تعداد بسیار نادان و گاهی هم مغرض از آن استفاده کرده تظاهرات مذهبی به راه می‌اندازند، غافل از اینکه به راه انداختن صحنه‌های خونین، تهوع‌آور و تکان‌دهنده آن، نه‌تنها تقرب به ساحت اخلاق و حقوق حسین و یارانشان نیست، بلکه مایه نفرت و انزجار از حرکت اصلاحی اوست که برای تحقق آن از کمترین داشته‌اش دریغ نورزیده بودند. دستان کثیف سیاست نیز برای نفوذ و قدرت نمای سیاسی به فراگیر کردن این مانور مذهبی دخالت می‌کند که ناخواسته رفتارهای خود برانگیخته و ناهنجار جمعی را به همراه می‌آورد.»

 • ۱۱۱۸۰۳۰۲_۸۰۰۰۸۶۵۱۳۴۰۶۴۲۵_۸۱۴۶۱۵۶۸۵۳۴۵۳۵۲۷۱_n
  5470

  صادق روشنا

  نه فاشیسم قومی، نه اسلامیسم جهادی، بل حاکمیت توده‌های مردمی!

  «رفت‌وآمدهای رهبران جهادی و نشست‌های مکرر و پنهانی آن برای باز پس گرفتن قدرت و سهیم شدن در قدرت به میزان این حکومت فاشیست و متعصب، مضر و خطرناک است؛ چون همین جنایتکاران بودند که در دهه هفتاد و برای حرص سیری‌ناپذیری قدرت نسل‌کشی به راه انداختند و افغانستان را به ویرانه و خرابه بلااستفاده مبدل کردند. این وحشت‌کده امروز ناشی از خشونت و تباهی همان رهبران جهادی و مزدوران کشورهای همسایه است که منافع ملی‌شان در بی‌ثباتی افغانستان رقم خرده است. ارتکاب جنایات و تباهی آن روز و گرفتن قیافه بشردوستانه امروز از بار گناهی آنان نمی‌کاهد و تبسم ملیح و مزورانه امروز جنایات گذشته‌شان را نخواهد پوشاند.»

 • طرح سکوت ۱
  5949

  صادق وطن‌خواه

  سهم سکوت ما در تخریب افغانستان!!

  «روشن است که عده‌ی خاصی افغانستان را به نفرت‌کده قومی تبدیل کرده‌اند و از این منظر این کشور آن‌گونه تخریب‌شده است که هر وقت نام آن بر زبان می‌آید، معنای جز تعصب، دشمنی، قتل و خون‌ریزی، و فقر و عقب‌ماندگی، چیزی دیگری به همراه ندارد. عاملان تخریب همچنان مشغول خرابکاری‌اند و هرروز هم چهره عوض می‌کنند، ولی ما نیز در برابر این‌همه بیدادگری و طغیان جهالت ساکت و خاموش نشسته‌ایم. ما یعنی حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها، تحصیل‌کرده‌های داخل و خارج، و حتی توده‌های که از دست فقر و بدبختی یارای ایستادن و از شدت توهین و تحقیر جرات سخن گفتن ندارند.»

 • n00165558-b
  24334

  حكيم اوستا

  بينش اساطيری، در روايت عاشورای حسينی

  «به قول هگل عقل، قوه‌ي كشف شونده است كه در هر مرحله‌ي از تاريخ بخشي از هستي خويش را كشف مي‌كند، به همين خاطر به هر مرحله‌ي از تجلي عقل نام مشخصي مي‌نهد. مرحله‌ي يقين حسي، مرحله ادراكي، مرحله فهم و عقل.[4] جوامع مسلمان تا هنوز كه هنوز است در مراحل اوليه تقسيمات هگلی قرار دارند، بدين جهت وقتي حادثه عاشورا، در بستر تاريخ وارد گشت، به مرور زمان و در گستره مكان‌هاي متفاوت و فرهنگ‌هاي متمايز زلاليت و شفافيت خود را از دست داد و اسير ذهنيت‌هاي منحط قبايل و انسانهاي نابالغ گرديد و اوهام و خرافات؛ غرض‌ورزيهاي دشمنان و نادانيهاي دوستانش عاشورا را تبديل به مناسكي (كه به درد هويت‌سازي و هويت بخشي و سو استفاده‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، گروهي از مردم مي‌خورند،) كرده­ و فلسفه، پيام، مسووليت، و رسالتش فراموش و یا به كلي مسخ گرديده است».

 • tistmiefff_khune
  24253

  عبدالله نظری

  افغانستان در وضعیت مدنی هابز (بخش ۲)

  «تشکیل وحدت ملی افغانی در واقع وضعیت مدنی هابزی را تجسم می‌نماید که تشکیل دولت، توزیع مزایا، پاداش‌های سیاسی و تقسیم قدرت برای عبور از درگیری‌های سیاسی در میان بازیگران قومی صورت گرفت. تشکیل وحدت ملی بهترین راهکاری سیاسی برای جلوگیری از تنش و بحران سیاسی ـ اجتماعی بود که کشور را از نبرد، درگیری و خشونت فراگیر بیمه ساخت و تمامی جوانب سیاسی و اجتماعی را بر محوریت منافع ملی گردهم آوردند تا در تشکیل سامان سیاسی جامع، فراگیر و مشارکت‌ ورزند».

 • 500511
  24250

  عبدالله نظری

  افغانستان در وضعیت طبیعی هابزی (بخش اول)

  « کشور ما تا هنوز در شرایط و وضع طبیعی هابزی زیست می‌نمایند مهر بشری، شفقت و محبت انسانی در کانون دل‌های آن ره نمی‌پوید. روحیه جمع‌گرایی، مدنیت خواهی و انسان‌گرایی در مغز و اندیشه آن نفوذ نیافته است. تجلی تمنیات افغانی را می‌توان به خوبی در حافظه تاریخی کشور در چهره‌های چون عبدالرحمن‌ها، ملاعمرها، ملابورجان‌ها و صدها عناصر تروریست اندیش دیگر مشاهده نمود که از قتل‌عام و کشتار وسیع انسان‌های مظلوم و بی‌دفاع هم‌وطن خویش دریغ نورزیدند».

 • mosharekat_news16418451
  24310

  عباس آزاد

  فساد سیاسی یا ناکارآمدی سیستمی

  «خلاصه و در فرجام بر این نکته تاکید می‌شود که براساس نظریه‌ی سیستمی وقتی یکی از اجزا و عناصر یک سیستم دچار نقص و ناکارآمدی شود این عارضه به دیگر اجزا سرایت و نتیجتا تمام سیستم را نا کارآمد و فاسد خواهد کرد و به بيان دیگر فسادسیاسی و ناکارآمدی سیستمی دو روی یک سکه و در تناظر به هم قرار دارند، البته در نگاه سلسله مراتبی، هردو از فقدان نگاه انسانی و مسوولانه و نبود رویکرد سیستمی منشا می‌گیرد؛ چیزی‌که در افغانستان بعینه قابل مشاهده است و در فوق به اختصار و به صورت کلی به آن اشاره گردید».

 • %20jpg
  24183

  عبدالله نظري

  سیاست منهای اخلاق

  «سیاست بدون اخلاق را باید در انگاره‌های رویکرد واقعگرایی جست، هنجارهای اخلاقی، حقوقی و انسانی در هندسه سیاست و قدرت واقعگرا جایگاه و پایگاه ندارد، قدرتمندان بی‌اخلاق همان تروریستهای اخلاقی و شخصیتی انسان‌ها هستند که تمامی ابزار و قدرت نامشروع خویش را برای نیل به قدرت‌ سیاسی بکار میگیرند، در رویکرد واقعگرایانه سیاست‌بازان بی‌اخلاق؛ اخلاقیات و گزاره‌های انسانی را مقولات بی‌معنا تلقی می‌شوند اندیشه قدرت طلبان بی‌اخلاق ریشه در مفکوره هابز و ماکیاول و مورگنتا و... دارند که به بی‌اخلاقی یا اخلاق موقعيتی و فرصت طلبی سفارش می‌نمایند در جغرافیای اندیشه سیاست‌مداران قدرت‌نگر وفاداری، محبت، انسانیت، شفقت و فضیلت‌های انسانی مفهوم و ارزشی ندارند. زمامداران بی‌اخلاق همواره در پی تسخیر و تخدیر دیگران و توسعه اختیارات و صلاحیت‌های خویش و همکیشان خویشند تا بتوانند بر دیگران حکومت برانند».

 • 81198893-5756834
  24160

  حكيم اوستا

  منجی باوری حقيقت تاريخی يا سايق حياتی؟

  «پرسشي كه در باب منجي‌باوري مطرح مي‌گردد اين است كه دنياي امروز دنيايي است كه ديدها و نگاه‌هايش به جهان، طبيعت، انسان و تمام ابعاد زندگي فردي و اجتماعي، علمي بوده و از دريچه علم به محيط بيرون و درون خويش مي‌نگرند. هرچه را علم بگويد باور مي‌كند و هرچه را علم نتواند اثبات نمايد باور نكرده و ترتيب اثر نمي‌دهند. مثلا وقتي كسي در دنياي امروز مريض مي‌گردد فورا سراغ پزشك را گرفته و درمان خود را از او( كه مجهز به علم درمان بيماري‌ها هست) مي‌خواهد نه از دعا و عالم غيب. با اينكه در كتب ديني و ادعيه­‌ي مذهبي براي هر دردي دعايي را پيشنهاد شده، ولي مردم (حتا محكم‌ترين مذهبي‌ها) هرگز در انتظار درمان از عالم غيب ننشسته و توجه و اعتنايي به دعاهاي وارده در كتب ادعيه نمي‌كنند».

 • شهادت علی
  11099

  عباسعلی جاوید

  علی(ع) شهید عدالت، در محراب عبادت

  «باری، سخن از انسانی است برگزیده که پیامبران اولوالعزم الهی را در علم (آدم) و حلم (ابراهیم) و عزم (موسی) و زهد(عیسی) در خود داشت و امواج خروشان علم از دامنه‌های کوهسار دانش او سرازیر می‌شد و حکمت از نواحی او آشکار بود، آن‌گونه که خود می‌فرمود : «پیش ازآنچه مرا از دست دهید از من بپرسید»، زیرا من به راهه‌ای آسمان‌ها از طرق زمین داناترم و از هنگام نزول قرآن و شان نزول و ناسخ و منسوخ و عام و خاص و محکم و متشابه و مکی و مدنی بودن آیات آن، شمارا خبر خواهم داد. چون عدل مجسم، دانه‌ی جوی را که به ستم از دهان موری ستانده شده را بازمی‌گرداند و در شجاعت بی‌مانند بود و از هیچ‌چیز جز خدا نمی‌ترسید.»

 • امام حسن
  22902

  عباسعلی جاوید

  امام حسن مجتبی (ع) کریم آل طه و مظهر جود و سخا

  «دشمنان عنود و جاهلان ناآگاه، نسبت به امام مجتبی (ع) تهمت‌های ناروایی را پخش و تبلیغ کردند که به نمونه‌ی از آن اشاره شد و همچنان در مورد صلح آن حضرت، یا ازدواج‌ها و طلاق‌های امام (ع)، مغرضانه یا از روی ناآگاهی و جهل به جعل و تحریف واقعیت پرداختند که خوشبختانه کتاب‌های متعدد و معتبر و مستند در رد یاوه‌گویی‌ها و پندارها و اکاذیب ذکر شده، نوشته‌ شده و با توجه به محکمات فرمایشات پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) که در سطور فوق به برخی از آن اشاره شد و مقام ارجمند عصمت معصومین (ع) که با دلایل محکم و مستند عقل و نقل، همراه هستند، دیگر جایی برای پندارهای موهوم و غرض‌آلود، باقی نمی‌ماند.»

 • روزه معصیت
  12693

  حبیب الله نظری

  روزه معصیت!

  «روزه یکی از واجبات مسلم شریعت اسلامی به شمار می‌رود، ولی این واجب مشروط به شرایطی است که در عدم آن‌ها به «روزه معصیت» تغییر ماهیت می­دهد. منظور از روزه معصیت روزه‌ای است که یا با حکم دیگر الهی در تقابل و تضاد قرار گیرد مانند حکم نفی ضرر رسانی به خویشتن، یا هم شرایط روزه گرفتن از قبیل در سفر نبودن، مریض نبودن، در سختی و مشقت قرار نگرفتن، دران مراعات نشود. روزه گرفتن با وصف معصیتی بودن نه‌تنها سودی ندارد و از طریق آن نمی‌توان تقرب به خدا و ثواب‌های موردنظر را انتظار داشت، که با توجه به‌عنوان ثانوی «روزه معصیت»، آثار مترتب بر چنین معصیتی یا ناشی از آن نیز گردن گیر روزه‌گیر متعبد خواهد شد.»

 • ۴۱۰
  13797

  محمد قاسم محسنی

  شیوه‌های تبلیغی معصومین(ع) بخش ۱

  «ایمه علیهم‌السلام معلمان حقیقی مردم‌اند و سراسر زندگی‌شان درس انسانیت است و همچون رسول خدا، که طبیبی بود که بر سر بیماران خویش می‌رفت(7) به سراغ مردم می‌رفتند و با هر وسیله‌یی که امکان داشت آنان را هدایت می‌کردند. تشکیل محفل درس، به شیوه‌ی متعارف آن روز، نیز از آن جمله است، چنان‌که درباره‌ی حضرت صادق علیه‌السلام گفته‌اند: «مدینه در عصر حضرت صادق علیه‌السلام شکوفا‌یی خاصی یافت و جایگاه دانشمندانی شد که در حلقه‌های درسی که در بیت آن حضرت دایر می‌گشت شرکت می‌کردند و باید گفت: بیت امام به‌مثابه دانشگاهی بود که اقشار مختلفی در آن تعلیم می‌دیدند.»

 • emam%20ali6
  24321

  عباسعلي جاويد

  تقوای سیاسی درسیره‌ی حکومتی امام علی(ع)

  «حکومت در بینش، منش و روش آن حضرت، اگر بر مبنای حق محوری و تقوامداری و عدالت گستری نباشد از آب بيني بزغاله‌ و کفش کهنه‌ی بی‌ارزش‌تر است؛ آنچنان که در بیانات ارزشمند خود فرمود: " پروردگارا تو می‌دانی آنچه ما انجام دادیم نه برای این بود که ملک و سلطنتی به دست آوریم و نه برای اینکه از متاع پست دنیا چیزی تهیه کنیم بلکه بدان سبب بود که نشانه‌های از بین رفته‌ی دینت را باز گردانیم و در شهرها اصلاح و آسایش برقرار نمايم تا بندگان ستم­دیده‌ات در ایمنی قرار گیرند و قوانین و مقررات تو که به دست فراموشی سپرده شده بار دیگر عملی شود." نگاه علی(ع) به حکومت نگاهی الهی است که با نگاه دنیامدارانه و قدرت‌محورانه تفاوت اساسی دارد».

 • jpg001245
  24274

  شير احمد مبلغ

  دین از دیدگاه ابن رشد (قسمت اول)

  « خداوند شب و روز را دگرگون می‌سازد و این عبرتي است برای صاحبان بصیرت"[7] فلسفه، عقل و دین امر به تعقل می‌کنند. این تعقل امر شرعی است که پیوسته افراد انسانی را به آن فرا می‌خواند افراد انسانی را به سوی تعالی سوق می‌دهد زیرا دین دارای مجموعه قواعد و حقایقی است که شخصیت و خصوصیات را دگرگون می‌سازد و عقل هم آن را دنبال می‌کند. تحلیل دیگر ابن رشد در این زمینه این است كه: در دین، فضیلت و دیانت مطرح می‌باشد که سکاندار آن ایمان است که بعد از معرفت به دست می‌آید».

 • recca-summit-03-sep-15
  6995

  احمدی رشاد

  «ریکا» و «سام» برای افغانستان؛ گامی در فراسوی توسعه!

  «در نشست کابل، دولت افغانستان موفق شد تا شرکای خارجی و کمک دهندگان به کشور را متقاعد سازد تا بعدازاین کمک‌ها را از طریق دولت افغانستان به مصرف برسانند. به این معنا که کمک‌ها به خزانه‌ی ملی افغانستان واریز می‌گردد و دولت افغانستان آن را در موردهای توافق شده با کشورهای کمک دهنده‌ی بین‌المللی، به مصرف می‌رساند. به قول وزیر مالیه‌ی افغانستان، کشورهای کمک دهنده متعهد شدند تا 8 میلیارد از 16 میلیارد دالر را که برای افغانستان تا سال 2017 میلادی، تعهد کرده بودند، در اختیار دولت افغانستان قرار دهند تا از طریق بودجه‌های عادی و انکشافی افغانستان به مصرف برسد. این موفقیت بزرگی برای افغانستان می‌باشد.»

 • محسنی شهرستانی
  21360

  قاسم محسنی شهرستانی

  نقش کمک‌های خارجی در توسعه کشورهای جهان سوم (با تاکید بر کشور افغانستان) بخش ۲

  «نبود ظرفیت در نهادهای دولتی، فساد اداری، عدم هماهنگی میان دولت افغانستان و کشورهای کمک‌کننده در عملی شدن پروژه‌ها و چندین دست شدن قراردادها از علت‌های عمده‌ای هستند که سبب شده است بخش زیادی از کمک‌های جامعه جهانی در افغانستان حیف‌ومیل شوند. شماری از کارشناسان اقتصاد و مسوولان اتاق تجارت و صنایع بر این باورند که بیشتر کمک‌های جامعه جهانی از طریق اینجوها در بخش‌های زیربناها، ساختمان‌سازی ، جاده‌سازی و دیگر پروژه‌ها در افغانستان مصرف‌شده‌اند.»

 • محسنی شهرستانی
  23415

  قاسم محسنی شهرستانی

  نقش کمک‌های خارجی در توسعه کشورهای جهان سوم (با تاکید بر کشور افغانستان) بخش ۱

  «معمولا دولت‌های کمک دهنده با توجه به سیاست‌ها و اهداف خود اقدام به کمک می‌نمایند و در این راستا انتخاب حمایت از کمک‌های برنامه‌ای و یا کمک‌های پروژه‌ای بستگی کامل به سیاست‌ها و اهداف دولت کمک دهنده دارد. به‌عنوان‌مثال در سیاست خارجی آمریکا که گسترش و استمرار نفوذ با ایجاد دولت‌های وابسته همچنین ایجاد وابستگی در زمينه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی به‌طورکلی مهم است، این دولت کمک‌های برنامه‌ای را ترجیح می‌دهد، زیرا از این طریق بهتر می‌تواند به اهداف خود دسترسی یابد.»

 • عبدالله، اشرف غني
  24410

  عباس آزاد

  برنامه های دولت وحدت ملی و بودجه‌ی سال 1394

  «مرورکلی طرح سند بودجه سال 94 افغانستان، نشان می‌دهد که این بودجه تغییر چندانی با بودجه‌ی سالهای گذشته ندارد. اماهدف بودجه‌ی امسال دولت " بودجه موثر، شفاف و مبتنی بر اهداف و نتایج خوب برای منافع ملی ذکر شده است. در ابتدای این سندآمده است که طولانی شدن روند برگزاری انتخابات سال 93 ریاست جمهوری تاثیرات منفی برفعالیتهای اقتصادی داشته که پیامدآن 5 ملیارد دالر ضرراقتصادی به افغانستان بوده است».

 • 13930227000182_PhotoL
  24204

  احمدي رشاد

  ما و تکنولوژی‌های به جای مانده از نیروهای خارجی

  «طراحی و ساخت ابزارهای تکنولوژیک، آخرین مرحله‌ی انتقال دانش فنی است که بسیار به سختی، به دست می‌آید. این دانش به شکل کامل‌اش، از ویژه‌گی‌های توسعه‌یافتگی محسوب می‌گردد و در جهان، این دانش، در اختیار کشورهای معدودی می‌باشد. کشورهای ضعیف حتا در نظم نوین جهانی، به اشکال گوناگونی، از دستیابی به این دانش فنی، بازداشته می‌شوند. آمریکا و اروپا، روسیه، چین و ژاپن، یا همان کشورهای صنعتی، در تلاش هستند تا فن‌آوری‌های پیشرفته و مدرن طراحی و ساخت ابزارهای تکنولوژیک را در انحصار خود داشته باشند».

 • kbank
  24166

  عباس آزاد

  مساله‌ی كابل‌بانك، محک مدیریت اشرف غنی

  «پس از آنکه اشرف غنی به ریاست جمهوری رسید در اولین سخنرانیهای خود از پی‌گیری جدی قضیه سخن گفت تا در نتیجه در طی چند گذشته تاکنون چند بار دادگاه بررسی پرونده را در دستور کار قرارداده است که سرانجام در دومین جلسه دادگاه استیناف رسیدگی به پرونده‌ی اختلاس در كابل‌بانك، دادگاه با صدور حکمی تمام داراییهای متهمان اختلاس را مسدود ورييسان سابق را نیز هر یک به ده سال زندان و پرداخت تمام پول اختلاس شده و بهره‌ی آن محکوم کرد».