طرح نو

 • عبدالخالق فصیحی

  افغانستان، دهکده قومی و فقدان جهان اجتماعی!!؟

  «با فقدان جهان (جهان اجتماعی)، انسانیت هم‌معنای خودش را از دست می‌دهد، چراکه جهان اجتماعی ظرفیتی است که تمام قابلیت‌های انسان برای انسان شدن ظهور نموده و همه‌ی توانایی‌های انسان برای زندگی همراه با تعامل و تفاهم با دیگران رونمای می‌گردد نه برای ترور و کشتار مردم. پس وقتی انسان به دلیل چرخیدن برمدار قومیت، فاقد جهان شد، معلوم نمی‌کند که انسان چیست، و دارای چه توانایی‌های برای خلق افتخارات در سایه‌ی زندگی جمعی می‌باشد.»
 • ع-ف ناهوری

  پشتونیست‌ها و بازی جنگ و صلح!

  «در چنین وضعیتی مردم افغانستان نیز بیش از این­که به ثبات و امنیت امیدوار باشند از بازی­های جنگ و صلح یک‌طرفه سرگیجه گرفته‌اند؛ زیرا می­بینند و می­دانند که اقوام دیگر در افغانستان نه شریک جنگ بوده‌اند و نه طرف صلح. قبل از صلح آنچه امرای پشتون‌خواه بر سر این مردم آوردند، دیدند و کشیدند پس از صلح نیز هیچ تضمینی وجود ندارد که بر سر این مردم چه خواهد آمد. جای اضطراب و سرگیجه­ است که مردم افغانستان همیشه خود را در میان جنگ و صلح یک‌طرفه گرفتار می­بینند و نمی­دانند که جنگ و تخریب و ترور برای چه و صلح و آشتی برای چه!!»
 • محمد عرفانی

  نا امیدی و سردرگمی مردم افغانستان

  « امروز دولت در افغانستان توانایی ایجاد نظم و حاکمیت قانون و دفاع از ارزش‌ها و نهادهای دموکراتیک را نداشته و ندارند و این امر در کنار ارزش‌های سنتی و قبیله‌ای و شکاف‌های عمیق اجتماعی، موانع بلندی را برای عدم مشارکت، تقویت رقابت و نهادمند شدن آزادی‌های مدنی ایجاد کرده است. هر روز فاصله‌ی زیادی میان مردم و حکومت به وجود می‌آید. امروز مردم حکومت را نه وسیله‌ی خدمت بلکه بیشتر به عنوان موجودات ظالم و شرور می‌پندارند که باید از آنان فاصله بگیرند. مردم هیچ‌گونه احساس وابستگی به مسایل و مشکلات کلان ملی ندارند و تنها در هنگام مالیات‌ و باج‌دهی به ماموران دولت از وجودآنان آگاه می‌گردند.»
 • سهراب یزدانی

  اشرف غنی، دستان خالی، شلیک‌های هوایی

  «وقتی اشرف غنی و سایر بازیگران پشتون در مناسبات سیاسی تا هنوز بر اساس باورهای قرون‌وسطایی سیاست می‌کنند و تا هنوز از مرز قومیت عبور نکرده و نمی‌توانند سایر اقوام ساکن در کشور را خودی به‌حساب آورده و مورد تعصب و تبعیض اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی قرار ندهند؛ انسان شگفت‌زده می‌شود از این‌همه کودنی فکری و از این‌همه پسماندگی تاریخی و از این‌همه فقدان شعور اجتماعی و کمبود بینش انسانی!! که موجوداتی دوپای از جنس و نوع انسان‌ در این دور و زمانه نیز وجود دارند که تا هنوز نتوانسته‌اند به مرز انسانیت برسند و پندار، رفتار و کردار انسانی داشته و انسان‌های خارج از گروه خود را نیز انسان پندارند.»
 • حسین رهنما

  مرگ ملا محمد عمر، تاریک؛ اما روشنگر

  «مرگ ملا عمر هم پرده از رخ طالبان برداشت و هم توانست گرایش ارگ نشینان را برملا و هم چهره‌های به‌ظاهر دموکرات را افشا و هم برخورد و بازی پاکستان را با ملت افغانستان به‌وضوح و روشنی کامل بازگو نماید. ملت افغانستان در پرتو مرگ تاریک و در انزوای ملا عمر فهمید که طالبان و رهبر کاریزمای آنان هیچ اختیار و اراده‌ی از خویش نداشته و در راستای اهداف پاکستان ناامنی و قتل و کشتار را در کشور ادامه داده و برای منافع آن کشور قربانی گشته و از ملت قربانی گرفته و می‌گیرددر سایه‌سار روشنی این مرگ هویدا گردید که پاکستان چگونه با افغانستان بازی‌یی مسخره‌ی را انجام داده و به‌پیش برده است.»
 • رستم آتش‌‌نسب

  اشرف غنی فریب خود یا افکار عمومی؟!

  «یکی از وظایف اصلی و اولی دولت و حکومت تامین امنیت شهروندان است. رییس‌جمهور چون در راس حکومت قرار دارد باید در قبال ناامنی‌ها، جنایت‌ها، کشتارها، ره‌گیری‌ها و ... که از سوی هرکسی، هر نهادی، هر گروهی، و هر کشوری به وقوع می‌پیوندد، پاسخگو باشد. رییس دولت به بهانه و عذری اینکه فلان کشور دشمن ماست و این ناامنی‌ها را ایجاد می‌کند نمی‌تواند خود را از زیر بار مسوولیت بیرون بکشد. اینکه ناامنی، دزدی، ره‌گیری، و ... از سوی چه کسانی به وقوع می‌پیوندد مهم نیست. مهم این است که این جرم‌ها، جنایت‌ها، ترورها و انتحارها جلواش گرفته شود تا به وقوع نپیوندد و امنیت مردم و شهروندان حفظ گردد.»
 • ع-ف ناهوری

  پشتونیست‌ها و بازی جنگ و صلح!

  «در چنین وضعیتی مردم افغانستان نیز بیش از این­که به ثبات و امنیت امیدوار باشند از بازی­های جنگ و صلح یک‌طرفه سرگیجه گرفته‌اند؛ زیرا می­بینند و می­دانند که اقوام دیگر در افغانستان نه شریک جنگ بوده‌اند و نه طرف صلح. قبل از صلح آنچه امرای پشتون‌خواه بر سر این مردم آوردند، دیدند و کشیدند پس از صلح نیز هیچ تضمینی وجود ندارد که بر سر این مردم چه خواهد آمد. جای اضطراب و سرگیجه­ است که مردم افغانستان همیشه خود را در میان جنگ و صلح یک‌طرفه گرفتار می­بینند و نمی­دانند که جنگ و تخریب و ترور برای چه و صلح و آشتی برای چه!!»

 • مرگ ملا عمر
  2308

  حسین رهنما

  مرگ ملا محمد عمر، تاریک؛ اما روشنگر

  «مرگ ملا عمر هم پرده از رخ طالبان برداشت و هم توانست گرایش ارگ نشینان را برملا و هم چهره‌های به‌ظاهر دموکرات را افشا و هم برخورد و بازی پاکستان را با ملت افغانستان به‌وضوح و روشنی کامل بازگو نماید. ملت افغانستان در پرتو مرگ تاریک و در انزوای ملا عمر فهمید که طالبان و رهبر کاریزمای آنان هیچ اختیار و اراده‌ی از خویش نداشته و در راستای اهداف پاکستان ناامنی و قتل و کشتار را در کشور ادامه داده و برای منافع آن کشور قربانی گشته و از ملت قربانی گرفته و می‌گیرددر سایه‌سار روشنی این مرگ هویدا گردید که پاکستان چگونه با افغانستان بازی‌یی مسخره‌ی را انجام داده و به‌پیش برده است.»

 • کنفرانس اشرف غنی
  2543

  رستم آتش‌‌نسب

  اشرف غنی فریب خود یا افکار عمومی؟!

  «یکی از وظایف اصلی و اولی دولت و حکومت تامین امنیت شهروندان است. رییس‌جمهور چون در راس حکومت قرار دارد باید در قبال ناامنی‌ها، جنایت‌ها، کشتارها، ره‌گیری‌ها و ... که از سوی هرکسی، هر نهادی، هر گروهی، و هر کشوری به وقوع می‌پیوندد، پاسخگو باشد. رییس دولت به بهانه و عذری اینکه فلان کشور دشمن ماست و این ناامنی‌ها را ایجاد می‌کند نمی‌تواند خود را از زیر بار مسوولیت بیرون بکشد. اینکه ناامنی، دزدی، ره‌گیری، و ... از سوی چه کسانی به وقوع می‌پیوندد مهم نیست. مهم این است که این جرم‌ها، جنایت‌ها، ترورها و انتحارها جلواش گرفته شود تا به وقوع نپیوندد و امنیت مردم و شهروندان حفظ گردد.»

 • تفکر طالبانی
  3056

  عبدالخالق فصیحی

  مرگ ملا عمر و حیات تفکر طالبانی

  «حال بر این اساس، اهمیت ندارد که بدانیم شخص ملا عمر مرده است یا هنوز زنده است. هیچ جای سرور نخواهد بود که مردم افغانستان مرگ یکی از جلادان تاریخ معاصرشان را جشن بگیرند. هیچ تسکینی برای دردهای بی‌پایان مردم افغانستان نخواهد بود که قاتل یا ارباب مرگ صدها افراد بی‌گناه این سرزمین مرده است یا نه، بلکه مهم مرگ تفکر ویرانگری، تحجر و بنیادگرایی منهای تعقل و ارزش‌های انسانی است که فعلا نمرده و مردم افغانستان شاهد دفن آن لاشه وحشت در گورستان اسلام نژادی و قوم‌گرایی نمی‌باشند.»

 • جنرال دوستم
  3511

  اسد بودا

  تنها جنرال

  «مزاری و مسعود رفتند. فقط چند تا فرزندخوانده‌ و میراث‌خوار باقی مانده‌اند که بیش از آن‌که اهل عمل باشند، اهل توطئه و نمایش‌اند و تنها زمانی که منافع شخصیِ‌شان به خطر می‌افتد دست طلب و التماس به‌سوی مردم دراز می‌کنند. هیچ کدام از این میراث‌خواران مردان جنگ نیستند. رزمایش و نمایش آن‌ها از دفاتر شخصی، میدان‌های هوایی و مهمانی‌های سیاسی فراتر نمی‌رود. هر روز بر ضد طالب شعار می‌دهند، از اشرف‌غنی گله و شکایت می‌برند، اما نه یک‌بار حاضر است به جنگ طالب بروند و نه توان دل‌کندن از سفره‌ی کرزی و اشرف‌غنی دارند.»

 • شعله آگاهی
  3343

  ع ـ ف ناهوری

  آگاهی توده‌یی بستر تولد رهبر مردمی

  «آگاهی بخشی توده­‌ها یا همان مردم عادی، بهترین روش برای شعله ور ساختن چراغ­ رهبری آینده خواهد بود. وضعیت گذشته و حال ما مستلزم این است که مردم را از جریان سرنوشت شان که به کدام سوی بیدادگری و ویرانی در حال حرکت است آگاه سازیم. باید توده­ها را بیدار نموده تا نگاه کنند که ناشایسته­ ها چه استفاده‌هایی از نام و جایگاه سیاسی و اجتماعی این مردم کسب نموده و چه کاخ­هایی را برای خود و نسل شان ساخته‌­اند. باید احساسات پاک مردم و توده های ستم­ کش را به سوی خردورزی رهنمون کرد تا خودشان با علم و آگاهی سرمایه­‌های مادی و معنوی‌شان را رهبری نمایند.»

 • عبدالخالق فصیحی

  افغانستان، دهکده قومی و فقدان جهان اجتماعی!!؟

  «با فقدان جهان (جهان اجتماعی)، انسانیت هم‌معنای خودش را از دست می‌دهد، چراکه جهان اجتماعی ظرفیتی است که تمام قابلیت‌های انسان برای انسان شدن ظهور نموده و همه‌ی توانایی‌های انسان برای زندگی همراه با تعامل و تفاهم با دیگران رونمای می‌گردد نه برای ترور و کشتار مردم. پس وقتی انسان به دلیل چرخیدن برمدار قومیت، فاقد جهان شد، معلوم نمی‌کند که انسان چیست، و دارای چه توانایی‌های برای خلق افتخارات در سایه‌ی زندگی جمعی می‌باشد.»

 • محمد عرفانی

  نا امیدی و سردرگمی مردم افغانستان

  « امروز دولت در افغانستان توانایی ایجاد نظم و حاکمیت قانون و دفاع از ارزش‌ها و نهادهای دموکراتیک را نداشته و ندارند و این امر در کنار ارزش‌های سنتی و قبیله‌ای و شکاف‌های عمیق اجتماعی، موانع بلندی را برای عدم مشارکت، تقویت رقابت و نهادمند شدن آزادی‌های مدنی ایجاد کرده است. هر روز فاصله‌ی زیادی میان مردم و حکومت به وجود می‌آید. امروز مردم حکومت را نه وسیله‌ی خدمت بلکه بیشتر به عنوان موجودات ظالم و شرور می‌پندارند که باید از آنان فاصله بگیرند. مردم هیچ‌گونه احساس وابستگی به مسایل و مشکلات کلان ملی ندارند و تنها در هنگام مالیات‌ و باج‌دهی به ماموران دولت از وجودآنان آگاه می‌گردند.»

 • ۱۳۳۱۶۶-Navid-Sharifi2
  7400

  علی سرابی

  جاغوری؛ فاقد همبستگی اجتماعی و کنش جمعی!!

  «جاغوری مدت‌هاست كه در خود فرورفته و از بیماری خودشیفتگی رنج‌برده و در عذاب است با خیالات زندگی می‌كند و چشم بر واقعیت‌ها و دنیای كه بسیار شتابان به‌پیش می‌تازند، بسته و دوروبر و محیط خود را درست نمی‌بینند خمارگونه خلوت خوش با خیال‌های خویش دارند و به شكل نوستالژیك گذشته‌های خویش را به یاد آورده و ستایش کرده و با آن می‌زیند و حاضر نیستند گذشته‌ها را به گذشته سپرده و زمان حال را دریابند و خود را با شرایط امروزی و جدید وفق داده و هم‌نوا سازند. به همین دلیل جاغوری تا هنوز در همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... بازنده که هیچ؛ اصلا بازیگر و وارد صحنه نبوده است.»

 • اردوگاه
  7692

  محمد جمال‌الدین

  رنج بی‌امان، انتظار بی‌پایانِ مهاجرین افغانی در اندونزی

  «چند دهه‌یی است که افغان‌ها به دلیل مشکلات زیاد زندگی و اجباری قصد مهاجرت غیرقانونی به‌قصد پناهندگی در کشورهای دیگری را ازجمله کشور استرالیا را داشتند. مهاجرین که مسیر کشور استرالیا را از کشور اندونزی می‌پیمودند و آب‌هایی اقیانوس نیز به قتلگاه مسافران غیرقانونی استرالیا تبدیل‌شده بود سالانه هزاران مهاجر از افغانستان سعی می‌کردند خود را از طریق دریا با قایق‌ها به استرالیا برسانند. سفری که هزاران قربانی از مردم ما گرفته و خانواده‌های زیادی را در افغانستان عزادار نموده و این سفر برای خیلی‌ها نیمه‌تمام مانده است.»

 • ۱۰۴۰۸۷۹۲_۵۶۵۴۲۱۶۷۰۲۲۷۳۵۷_۲۱۶۸۲۵۶۷۵۵۸۳۲۶۲۸۴۱۵_n
  8477

  محمد عرفانی

  تاریخی که باید از نو خوانده شود

  «حقیقت این است که بحران کنونی که دامن‌گیر جامعه‌ای هزاره شده بحران بودن یا نبودن نیست بلکه بحران چگونه بودن است. هزاره‌های که از گذشته‌های خودشان گذشته‌ی تلخی دارد و در ازای آن‌ها با همه طوفان‌های که از سر گذرانیده و همه زخم‌های گرانی را که برداشته است و پس از رهایی از چنگال حکومت‌های مستبد آیا بازهم شرایط ایجاب می‌کند که امروز نیز در موضع حقیرانه‌ای بنشنید که اکنون برای آن تدارک دیده‌شده است؟»

 • نابرابری
  10164

  عبدالله نظری

  واکاوی نابرابری اجتماعی در افغانستان

  «تجلیات نابرابری را می‌توان در عرصه قدرت سیاسی به‌خوبی مشاهده کرد. اکنون‌که کابینه دولت فعلی شکل‌گرفته است. در حدود هفتاد درصدد کانون‌های قدرت از وزارت، سفارت، وکالت و... در دستان یک قوم می‌چرخد و اقوامی دیگر که از اکثریت جمعیتی برخوردارند در حدود سی در صد در قدرت سیاسی بیشتر سهمی ندارند. تفکر قومی حاکمان سیاسی منجر به حذف و پاک‌سازی دیگران از صحنه قدرت گردیده و پروژه تک قومی کردن قدرت را در قالب عزل و نصب و بازنشستگی عناصر سیاسی اقوام دیگر و گزینش افراد مسلکی و تخنیکی به‌پیش می‌برند.»

 • آموزش ۱
  6825

  محمد عرفانی

  نظام آموزشی؛ اسیر کم‌سوادی و گرفتار در دام رهزنان فرهنگی!

  «در حال حاضر، باید بپذیریم كه نظام آموزشی آن‌گونه كه باید، نتوانسته از عهده وظایف و مسوولیتهای سنگینی كه برای آن تعیین‌شده برآید؛ درحالی‌که هزاران نفر از نیروهای شاغل در دولت تحت عنوان‌های آموزشی در این وزارتخانه‌ها مشغول به كاراند و چندین درصد بودجه دولت را به خود اختصاص داده است. این نظام آموزشی نه‌تنها باری از دوش مردم برنداشته‌اند بلكه به آن افزوده‌اند. اگر آموزش جزو ملزومات توسعه‌ی پایدار است، در کشور ما چهره‌ی زشت و عبوس دارد و هرروز هم بدتر می‌شود. دو سوم جمعیت کشور ما بی‌سوادند و بیشتر مردم ما از داشتن مدرسه معلم، و كتاب، حتی به شكل سنتی آن‌هم محروم‌اند.»

 • رنچ آگاهی
  8794

  امینی رها

  رنج آگاهی یا بهشت بی‌دردی؟

  «پرسشگری و جستجوگری بشر، او را به راه‌های ناهموار و بیابان‌های حیرت‌زای زيادی رهنمون و رنج‌های طاقت‌فرسای را بر او تحميل نموده است. برای پيدا كردن پاسخ به پرسش‌هایش درهای بی‌شماری را كوبيده و روزنه‌های بسياري را بال‌وپر زده و فرش باورهای زيادی را بافته و در خانه‌های امن ایمان‌های گوناگونی بيتوته كرده و تشک آسايش و بالش آرامش را پهن كرده است تا دمی بياسايد و اندوه چرا بودن و براي چه زيستن؟ گريبانش را رها سازد؛ اما دريغ و افسوس كه هیچ‌کدام نتوانستند اندوه بي‌پايان معمای آفرينش را كاهش و التهاب آغاز و اضطراب فرجام اين نظم كيهانی و موقعيت انسانی را از ميان بردارد و غم‌های پيدا و اندوه‌های پنهان را تسكين دهند.»

 • از مکتب سوزی تا کتاب ستیزی
  10488

  حمید پویا

  از مکتب سوزی تا کتاب ستیزی!!

  «گفته می‌شود کتاب «خرد آواره» نوشته‌ دانشمند گرامی علی امیری و تعدادی دیگری از کتاب­های خوب منتشرشده در داخل افغانستان، ممنوع‌الخروج شده و نتوانسته رضایت فرهنگ ستیزان حاکم بر مقدرات فرهنگی این سرزمین را برای حضور در نمایشگاه بین‌المللی تهران، کسب کند! این، چیزی عجیبی است اما سخت قابل پیش­بینی، زیرا گروهی در این کشور بلازده تا سال­ها یا شاید هم قرن‌ها به «خرد آواره» نیاز دارند یا هم «خرد آواره» اقتضای وضعیت طبیعی‌شان است، چرا آسانش از دست دهند.»

 • کتاب محبوس
  10530

  حکیم معنا

  وزیر فرهنگ و انتحار فرهنگ!!؟

  «وزیر فرهنگ، فرنگ‌رفته، با رای تقلب بر مسند وزارت تکیه زده به جای چاپ و نشر کتاب، ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و گسترش کتابخانه‌ها، حراست از آزادی بیان و مطبوعات که از اساسی‌ترین شرح وظایف اوست و بایستی از بنیادی‌ترین دغدغه او باشد، به تعصب قومی روی آورده است. سابقه رفتار ­فرهنگ‌ستیزی در وزارت فرهنگ کم نیست «عبدالکریم خرم» نیز به جای ترویج کتاب و کتاب‌خوانی کتاب‌ها را در «آب» انداخته و از فرهنگ این‌گونه پاسبانی کرده بود؛ اما باری جهانی صفحه دیگری برای فرهنگ ستیزی بازکرده است.»

 • ۱۳۸۳۱۴۱۴۲۱_img15155513
  10509

  علی‌رضا نیایش

  مرگ مذهب و شریعت تعصب

  «استقرار و سلطه ازجمله اصول ضروری شریعت تعصب است و لذا تا تثبیت آن هرگونه فاجعه­‌ای عین قانون و شریعت به‌حساب می­‌آید. ازاین‌جهت است که ترور، کشتار دسته‌جمعی، سربریدن، گروگان‌گیری و اختطاف و خود انفجار دادن در میان مردم بی‌گناه رستگاری پنداشته می­شود. این همان شریعت و قانون تعصب است که سر از خاستگاه قومیت، محیط تربیتی و زیستن در این محیط خشن و انعطاف‌ناپذیر درآورده است.»

 • ۴۴۱۴۱-۲
  14134

  عبدالخالق فصیحی

  جشن طبیعت و خاموشی وجود من

  «از سوی دیگر، وقتی به دنیای نامعلوم، و تنهایی آن 31 نفر اسیر بی‌گناه فکر می‌کنم خاموشی‌ام بیشتر شده و ذره ذره شعله‌های سرور و شادی‌ای که در وجودم باقی مانده بود خاموش گشته و احساس شعف نمی‌کند. هرچه بیشتر به سرنوشت ناپیدای آنها می‌اندیشم، خاموشی‌ام افزون و افزون‌تر می‌گردد. آیا این مسافران غریب و تنها، صدای ترانه‌های مرغان بهاری را می‌شنوند، آثار شروع فصل بهاری را در گل و بلبل طبیعت می‌بینند، در شکنجه و عذاب‌اند یانه، نمی دانم، ولی می‌دانم که آنها در قید اسارت در تاریکی‌های زندان گرفتار آمده در این روزهای سرور و خوشحالی بازگشت به آغوش گرم خانواده‌هایشان را آرزو می‌کنند.»

 • n00056444-b
  1371

  سهراب یزدانی

  اشرف غنی، دستان خالی، شلیک‌های هوایی

  «وقتی اشرف غنی و سایر بازیگران پشتون در مناسبات سیاسی تا هنوز بر اساس باورهای قرون‌وسطایی سیاست می‌کنند و تا هنوز از مرز قومیت عبور نکرده و نمی‌توانند سایر اقوام ساکن در کشور را خودی به‌حساب آورده و مورد تعصب و تبعیض اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی قرار ندهند؛ انسان شگفت‌زده می‌شود از این‌همه کودنی فکری و از این‌همه پسماندگی تاریخی و از این‌همه فقدان شعور اجتماعی و کمبود بینش انسانی!! که موجوداتی دوپای از جنس و نوع انسان‌ در این دور و زمانه نیز وجود دارند که تا هنوز نتوانسته‌اند به مرز انسانیت برسند و پندار، رفتار و کردار انسانی داشته و انسان‌های خارج از گروه خود را نیز انسان پندارند.»

 • اشرف خان غنی
  3291

  علی محمد دادگر

  اگر هر افغانی با افغان دیگر برابرند پس چرا…..؟

  «برابر نبودن انسان افغانستانی در عمل احمدزی آنجا عریان‌تر و بی‌شرمانه‌تر ظهور پیدا می‌کند که وی از بازماندگان سربازان کشته‌شده لوگر به دست نیروهای آمریکایی در ارگ ریاست جمهوری دلجویی می‌کند ولی برای تشیع جنازه سربازان جلریز و دایچوپان حاضر نمی‌شود و بدتر از آن با تعیین «حقوق دوام‌دار» برای خانواده‌های سربازان لوگر و پشتون خود از کیسه ملت و بی‌اعتنای به خانواده‌های شهدای جلریز و دایچوپان دل آنان را پرخون کرده و جگرشان را بیشتر ریش‌ریش می‌کند. نمی‌دانم آقای احمدزی شما این را چه می‌نامید؟»

 • Cartoon_Javadi_20ist-com-4
  3572

  حسین رهنما

  عذر خواهی‌ از پیشگاه وجدان و تاریخ!

  «زمانی شهید مزاری گفت که: در افغانستان شعارها مذهبی اما رفتارها نژادی هستند. این جمله شهید مزاری از همین دروغ‌های همگانی شده حکایت می‌کند که تا هنوز در کشور ما رایج بوده و اخلاق و رویه عمومی بوده و هست. امروزه در کشور ما کمتر کسی به انتقادهای که مطرح می‌شوند باور کرده و آن را جدی می‌گیرند نه دولت به انتقادها توجه می‌کنند و نه مردم و افکار عمومی انتقادها را جدی گرفته و آن را حمایت می‌کنند. در کنار دلایلی زیادی که به انتقادها توجه نمی‌گردد و آن را به‌عنوان یک هشدار و یک تذکر به‌حساب نمی‌آورند یکی از دلایلش همین است که گفته شد.»

 • شهدای جلریز
  4332

  عبدالحق عاشوری

  فاجعه جلریز توطیه یا واقعیت؟

  «این ناآرامی‌ها دو روز قبل از شهادت شهدای جلریز در نطق رسمی اشرف غنی در مورد حل منازعات کوچی و مردم هزاره به‌وضوح دیده شد. او همان روزی که گفت فرهنگ گروگان‌گیری برایم قابل‌تحمل نیست، بی‌رحمانه‌ترین نقشه نسل کوشی هزاره را در لفافه تشکیل هیات آشتی میان کوچی و هزاره به والی میدان وردک ابلاغ کرد. نقش والی میدان وردک چه بود؟ شرح وظایف این والی فاسد، طبق دستور غنی، هماهنگی بین کوچی‌های برگشته از بهسود، نیروهای امنیتی دولت وحشت ملی، طالبان و پشتون‌های محل برای حمله به جوانان هزاره بود که در جلریز برای امنیت مردم خدمت می‌کردند.»

 • ۰۱۰۱
  5532

  سهراب مبارز

  رهبران و روشنفکران هزاره شرمتان باد!

  «بازهم خودخواهی و کوتاهی رهبران و غلام بچگان روشنفکر هزاره مددکار فاجعه شدند. بازهم استراتژی کثیف اشرف غنی و فاشیست‌هایشان را نفهمیدند و مردم در سوگ و خون نشستند. بارها ما زنگ خطر را از طریق «طرح نو» به صدا درآوردیم از« قطار صلح با طالب» از «والی غزنی و حامی طالب» از «کرختی تاسفبار هزاره گفتیم» و از «رد پای اشرف غنی در نابسامانی‌های امنیتی» مطلب نوشتیم، از« استراتژی کثیف و فاشیستی اشرف غنی» حرف زدیم، اما هیچ گوش نیوشایی نبود تا این ناقوس مرگ را بشنود و برای ممانعت از فاجعه چاره‌یی بیندیشد.

 • ۰۲۱۰۲
  5411

  خالق خالقیار

  چرا هزاره‌ها؛ تاوان زندانی‌های دولت!؟

  «مگر هزاره‌ها چه سهمی در دولت غنی دارند که هرروز باید بهای آن را پس بدهند؟ دولت چه خدمات ملکی برای مردم هزاره انجام داده است؟ کدام سرک یا جاده‌ی را برای این مردم ساخته و چه طرح سازندگی‌یی در مناطق محروم هزاره نشین روی میز ریاست جمهوری رفته است؟ چند باب مکتب برای فرزندان خاک‌نشین هزاره‌ها از بودجه به غارت رفته وزارت معارف ساخته و یا فکری درباره‌اش شده است؟ چه بازسازی‌‌یی در مناطق شهرنشین و ده‌نشین مردم هزاره صورت گرفته است، و درکل، کمک‌های بین‌المللی صرف چه مناطقی، کدام قومی و به چه بهانه‌های می‌شوند؟»

 • n00165558-b
  17721

  حكيم اوستا

  بينش اساطيری، در روايت عاشورای حسينی

  «به قول هگل عقل، قوه‌ي كشف شونده است كه در هر مرحله‌ي از تاريخ بخشي از هستي خويش را كشف مي‌كند، به همين خاطر به هر مرحله‌ي از تجلي عقل نام مشخصي مي‌نهد. مرحله‌ي يقين حسي، مرحله ادراكي، مرحله فهم و عقل.[4] جوامع مسلمان تا هنوز كه هنوز است در مراحل اوليه تقسيمات هگلی قرار دارند، بدين جهت وقتي حادثه عاشورا، در بستر تاريخ وارد گشت، به مرور زمان و در گستره مكان‌هاي متفاوت و فرهنگ‌هاي متمايز زلاليت و شفافيت خود را از دست داد و اسير ذهنيت‌هاي منحط قبايل و انسانهاي نابالغ گرديد و اوهام و خرافات؛ غرض‌ورزيهاي دشمنان و نادانيهاي دوستانش عاشورا را تبديل به مناسكي (كه به درد هويت‌سازي و هويت بخشي و سو استفاده‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، گروهي از مردم مي‌خورند،) كرده­ و فلسفه، پيام، مسووليت، و رسالتش فراموش و یا به كلي مسخ گرديده است».

 • tistmiefff_khune
  17666

  عبدالله نظری

  افغانستان در وضعیت مدنی هابز (بخش ۲)

  «تشکیل وحدت ملی افغانی در واقع وضعیت مدنی هابزی را تجسم می‌نماید که تشکیل دولت، توزیع مزایا، پاداش‌های سیاسی و تقسیم قدرت برای عبور از درگیری‌های سیاسی در میان بازیگران قومی صورت گرفت. تشکیل وحدت ملی بهترین راهکاری سیاسی برای جلوگیری از تنش و بحران سیاسی ـ اجتماعی بود که کشور را از نبرد، درگیری و خشونت فراگیر بیمه ساخت و تمامی جوانب سیاسی و اجتماعی را بر محوریت منافع ملی گردهم آوردند تا در تشکیل سامان سیاسی جامع، فراگیر و مشارکت‌ ورزند».

 • 500511
  17654

  عبدالله نظری

  افغانستان در وضعیت طبیعی هابزی (بخش اول)

  « کشور ما تا هنوز در شرایط و وضع طبیعی هابزی زیست می‌نمایند مهر بشری، شفقت و محبت انسانی در کانون دل‌های آن ره نمی‌پوید. روحیه جمع‌گرایی، مدنیت خواهی و انسان‌گرایی در مغز و اندیشه آن نفوذ نیافته است. تجلی تمنیات افغانی را می‌توان به خوبی در حافظه تاریخی کشور در چهره‌های چون عبدالرحمن‌ها، ملاعمرها، ملابورجان‌ها و صدها عناصر تروریست اندیش دیگر مشاهده نمود که از قتل‌عام و کشتار وسیع انسان‌های مظلوم و بی‌دفاع هم‌وطن خویش دریغ نورزیدند».

 • mosharekat_news16418451
  17673

  عباس آزاد

  فساد سیاسی یا ناکارآمدی سیستمی

  «خلاصه و در فرجام بر این نکته تاکید می‌شود که براساس نظریه‌ی سیستمی وقتی یکی از اجزا و عناصر یک سیستم دچار نقص و ناکارآمدی شود این عارضه به دیگر اجزا سرایت و نتیجتا تمام سیستم را نا کارآمد و فاسد خواهد کرد و به بيان دیگر فسادسیاسی و ناکارآمدی سیستمی دو روی یک سکه و در تناظر به هم قرار دارند، البته در نگاه سلسله مراتبی، هردو از فقدان نگاه انسانی و مسوولانه و نبود رویکرد سیستمی منشا می‌گیرد؛ چیزی‌که در افغانستان بعینه قابل مشاهده است و در فوق به اختصار و به صورت کلی به آن اشاره گردید».

 • %20jpg
  17592

  عبدالله نظري

  سیاست منهای اخلاق

  «سیاست بدون اخلاق را باید در انگاره‌های رویکرد واقعگرایی جست، هنجارهای اخلاقی، حقوقی و انسانی در هندسه سیاست و قدرت واقعگرا جایگاه و پایگاه ندارد، قدرتمندان بی‌اخلاق همان تروریستهای اخلاقی و شخصیتی انسان‌ها هستند که تمامی ابزار و قدرت نامشروع خویش را برای نیل به قدرت‌ سیاسی بکار میگیرند، در رویکرد واقعگرایانه سیاست‌بازان بی‌اخلاق؛ اخلاقیات و گزاره‌های انسانی را مقولات بی‌معنا تلقی می‌شوند اندیشه قدرت طلبان بی‌اخلاق ریشه در مفکوره هابز و ماکیاول و مورگنتا و... دارند که به بی‌اخلاقی یا اخلاق موقعيتی و فرصت طلبی سفارش می‌نمایند در جغرافیای اندیشه سیاست‌مداران قدرت‌نگر وفاداری، محبت، انسانیت، شفقت و فضیلت‌های انسانی مفهوم و ارزشی ندارند. زمامداران بی‌اخلاق همواره در پی تسخیر و تخدیر دیگران و توسعه اختیارات و صلاحیت‌های خویش و همکیشان خویشند تا بتوانند بر دیگران حکومت برانند».

 • 81198893-5756834
  17575

  حكيم اوستا

  منجی باوری حقيقت تاريخی يا سايق حياتی؟

  «پرسشي كه در باب منجي‌باوري مطرح مي‌گردد اين است كه دنياي امروز دنيايي است كه ديدها و نگاه‌هايش به جهان، طبيعت، انسان و تمام ابعاد زندگي فردي و اجتماعي، علمي بوده و از دريچه علم به محيط بيرون و درون خويش مي‌نگرند. هرچه را علم بگويد باور مي‌كند و هرچه را علم نتواند اثبات نمايد باور نكرده و ترتيب اثر نمي‌دهند. مثلا وقتي كسي در دنياي امروز مريض مي‌گردد فورا سراغ پزشك را گرفته و درمان خود را از او( كه مجهز به علم درمان بيماري‌ها هست) مي‌خواهد نه از دعا و عالم غيب. با اينكه در كتب ديني و ادعيه­‌ي مذهبي براي هر دردي دعايي را پيشنهاد شده، ولي مردم (حتا محكم‌ترين مذهبي‌ها) هرگز در انتظار درمان از عالم غيب ننشسته و توجه و اعتنايي به دعاهاي وارده در كتب ادعيه نمي‌كنند».

 • شهادت علی
  4483

  عباسعلی جاوید

  علی(ع) شهید عدالت، در محراب عبادت

  «باری، سخن از انسانی است برگزیده که پیامبران اولوالعزم الهی را در علم (آدم) و حلم (ابراهیم) و عزم (موسی) و زهد(عیسی) در خود داشت و امواج خروشان علم از دامنه‌های کوهسار دانش او سرازیر می‌شد و حکمت از نواحی او آشکار بود، آن‌گونه که خود می‌فرمود : «پیش ازآنچه مرا از دست دهید از من بپرسید»، زیرا من به راهه‌ای آسمان‌ها از طرق زمین داناترم و از هنگام نزول قرآن و شان نزول و ناسخ و منسوخ و عام و خاص و محکم و متشابه و مکی و مدنی بودن آیات آن، شمارا خبر خواهم داد. چون عدل مجسم، دانه‌ی جوی را که به ستم از دهان موری ستانده شده را بازمی‌گرداند و در شجاعت بی‌مانند بود و از هیچ‌چیز جز خدا نمی‌ترسید.»

 • امام حسن
  9536

  عباسعلی جاوید

  امام حسن مجتبی (ع) کریم آل طه و مظهر جود و سخا

  «دشمنان عنود و جاهلان ناآگاه، نسبت به امام مجتبی (ع) تهمت‌های ناروایی را پخش و تبلیغ کردند که به نمونه‌ی از آن اشاره شد و همچنان در مورد صلح آن حضرت، یا ازدواج‌ها و طلاق‌های امام (ع)، مغرضانه یا از روی ناآگاهی و جهل به جعل و تحریف واقعیت پرداختند که خوشبختانه کتاب‌های متعدد و معتبر و مستند در رد یاوه‌گویی‌ها و پندارها و اکاذیب ذکر شده، نوشته‌ شده و با توجه به محکمات فرمایشات پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) که در سطور فوق به برخی از آن اشاره شد و مقام ارجمند عصمت معصومین (ع) که با دلایل محکم و مستند عقل و نقل، همراه هستند، دیگر جایی برای پندارهای موهوم و غرض‌آلود، باقی نمی‌ماند.»

 • روزه معصیت
  6117

  حبیب الله نظری

  روزه معصیت!

  «روزه یکی از واجبات مسلم شریعت اسلامی به شمار می‌رود، ولی این واجب مشروط به شرایطی است که در عدم آن‌ها به «روزه معصیت» تغییر ماهیت می­دهد. منظور از روزه معصیت روزه‌ای است که یا با حکم دیگر الهی در تقابل و تضاد قرار گیرد مانند حکم نفی ضرر رسانی به خویشتن، یا هم شرایط روزه گرفتن از قبیل در سفر نبودن، مریض نبودن، در سختی و مشقت قرار نگرفتن، دران مراعات نشود. روزه گرفتن با وصف معصیتی بودن نه‌تنها سودی ندارد و از طریق آن نمی‌توان تقرب به خدا و ثواب‌های موردنظر را انتظار داشت، که با توجه به‌عنوان ثانوی «روزه معصیت»، آثار مترتب بر چنین معصیتی یا ناشی از آن نیز گردن گیر روزه‌گیر متعبد خواهد شد.»

 • ۴۱۰
  7185

  محمد قاسم محسنی

  شیوه‌های تبلیغی معصومین(ع) بخش ۱

  «ایمه علیهم‌السلام معلمان حقیقی مردم‌اند و سراسر زندگی‌شان درس انسانیت است و همچون رسول خدا، که طبیبی بود که بر سر بیماران خویش می‌رفت(7) به سراغ مردم می‌رفتند و با هر وسیله‌یی که امکان داشت آنان را هدایت می‌کردند. تشکیل محفل درس، به شیوه‌ی متعارف آن روز، نیز از آن جمله است، چنان‌که درباره‌ی حضرت صادق علیه‌السلام گفته‌اند: «مدینه در عصر حضرت صادق علیه‌السلام شکوفا‌یی خاصی یافت و جایگاه دانشمندانی شد که در حلقه‌های درسی که در بیت آن حضرت دایر می‌گشت شرکت می‌کردند و باید گفت: بیت امام به‌مثابه دانشگاهی بود که اقشار مختلفی در آن تعلیم می‌دیدند.»

 • emam%20ali6
  17720

  عباسعلي جاويد

  تقوای سیاسی درسیره‌ی حکومتی امام علی(ع)

  «حکومت در بینش، منش و روش آن حضرت، اگر بر مبنای حق محوری و تقوامداری و عدالت گستری نباشد از آب بيني بزغاله‌ و کفش کهنه‌ی بی‌ارزش‌تر است؛ آنچنان که در بیانات ارزشمند خود فرمود: " پروردگارا تو می‌دانی آنچه ما انجام دادیم نه برای این بود که ملک و سلطنتی به دست آوریم و نه برای اینکه از متاع پست دنیا چیزی تهیه کنیم بلکه بدان سبب بود که نشانه‌های از بین رفته‌ی دینت را باز گردانیم و در شهرها اصلاح و آسایش برقرار نمايم تا بندگان ستم­دیده‌ات در ایمنی قرار گیرند و قوانین و مقررات تو که به دست فراموشی سپرده شده بار دیگر عملی شود." نگاه علی(ع) به حکومت نگاهی الهی است که با نگاه دنیامدارانه و قدرت‌محورانه تفاوت اساسی دارد».

 • jpg001245
  17664

  شير احمد مبلغ

  دین از دیدگاه ابن رشد (قسمت اول)

  « خداوند شب و روز را دگرگون می‌سازد و این عبرتي است برای صاحبان بصیرت"[7] فلسفه، عقل و دین امر به تعقل می‌کنند. این تعقل امر شرعی است که پیوسته افراد انسانی را به آن فرا می‌خواند افراد انسانی را به سوی تعالی سوق می‌دهد زیرا دین دارای مجموعه قواعد و حقایقی است که شخصیت و خصوصیات را دگرگون می‌سازد و عقل هم آن را دنبال می‌کند. تحلیل دیگر ابن رشد در این زمینه این است كه: در دین، فضیلت و دیانت مطرح می‌باشد که سکاندار آن ایمان است که بعد از معرفت به دست می‌آید».

 • محسنی شهرستانی
  14390

  قاسم محسنی شهرستانی

  نقش کمک‌های خارجی در توسعه کشورهای جهان سوم (با تاکید بر کشور افغانستان) بخش ۲

  «نبود ظرفیت در نهادهای دولتی، فساد اداری، عدم هماهنگی میان دولت افغانستان و کشورهای کمک‌کننده در عملی شدن پروژه‌ها و چندین دست شدن قراردادها از علت‌های عمده‌ای هستند که سبب شده است بخش زیادی از کمک‌های جامعه جهانی در افغانستان حیف‌ومیل شوند. شماری از کارشناسان اقتصاد و مسوولان اتاق تجارت و صنایع بر این باورند که بیشتر کمک‌های جامعه جهانی از طریق اینجوها در بخش‌های زیربناها، ساختمان‌سازی ، جاده‌سازی و دیگر پروژه‌ها در افغانستان مصرف‌شده‌اند.»

 • محسنی شهرستانی
  16620

  قاسم محسنی شهرستانی

  نقش کمک‌های خارجی در توسعه کشورهای جهان سوم (با تاکید بر کشور افغانستان) بخش ۱

  «معمولا دولت‌های کمک دهنده با توجه به سیاست‌ها و اهداف خود اقدام به کمک می‌نمایند و در این راستا انتخاب حمایت از کمک‌های برنامه‌ای و یا کمک‌های پروژه‌ای بستگی کامل به سیاست‌ها و اهداف دولت کمک دهنده دارد. به‌عنوان‌مثال در سیاست خارجی آمریکا که گسترش و استمرار نفوذ با ایجاد دولت‌های وابسته همچنین ایجاد وابستگی در زمينه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی به‌طورکلی مهم است، این دولت کمک‌های برنامه‌ای را ترجیح می‌دهد، زیرا از این طریق بهتر می‌تواند به اهداف خود دسترسی یابد.»

 • عبدالله، اشرف غني
  17789

  عباس آزاد

  برنامه های دولت وحدت ملی و بودجه‌ی سال 1394

  «مرورکلی طرح سند بودجه سال 94 افغانستان، نشان می‌دهد که این بودجه تغییر چندانی با بودجه‌ی سالهای گذشته ندارد. اماهدف بودجه‌ی امسال دولت " بودجه موثر، شفاف و مبتنی بر اهداف و نتایج خوب برای منافع ملی ذکر شده است. در ابتدای این سندآمده است که طولانی شدن روند برگزاری انتخابات سال 93 ریاست جمهوری تاثیرات منفی برفعالیتهای اقتصادی داشته که پیامدآن 5 ملیارد دالر ضرراقتصادی به افغانستان بوده است».

 • 13930227000182_PhotoL
  17621

  احمدي رشاد

  ما و تکنولوژی‌های به جای مانده از نیروهای خارجی

  «طراحی و ساخت ابزارهای تکنولوژیک، آخرین مرحله‌ی انتقال دانش فنی است که بسیار به سختی، به دست می‌آید. این دانش به شکل کامل‌اش، از ویژه‌گی‌های توسعه‌یافتگی محسوب می‌گردد و در جهان، این دانش، در اختیار کشورهای معدودی می‌باشد. کشورهای ضعیف حتا در نظم نوین جهانی، به اشکال گوناگونی، از دستیابی به این دانش فنی، بازداشته می‌شوند. آمریکا و اروپا، روسیه، چین و ژاپن، یا همان کشورهای صنعتی، در تلاش هستند تا فن‌آوری‌های پیشرفته و مدرن طراحی و ساخت ابزارهای تکنولوژیک را در انحصار خود داشته باشند».

 • kbank
  17577

  عباس آزاد

  مساله‌ی كابل‌بانك، محک مدیریت اشرف غنی

  «پس از آنکه اشرف غنی به ریاست جمهوری رسید در اولین سخنرانیهای خود از پی‌گیری جدی قضیه سخن گفت تا در نتیجه در طی چند گذشته تاکنون چند بار دادگاه بررسی پرونده را در دستور کار قرارداده است که سرانجام در دومین جلسه دادگاه استیناف رسیدگی به پرونده‌ی اختلاس در كابل‌بانك، دادگاه با صدور حکمی تمام داراییهای متهمان اختلاس را مسدود ورييسان سابق را نیز هر یک به ده سال زندان و پرداخت تمام پول اختلاس شده و بهره‌ی آن محکوم کرد».

 • Human-Resource-Management
  17609

  احمدي رشاد

  چالش‌های امنیتی و پیوستگی آن با فقدان اشتغال و بی‌کاری!

  «دولت وحدت ملی، گر چند گام‌های آغازین خویش را با برادری و دوستی آغاز نموده است که نوید تداوم رفاقت سیاسی و اراده‌ی سیاسی برای تعامل، سازگاری و باهم کار کردن را به نمایش می‌گذارد، اما این بدان معنا نیست که دولت جدید، هیچ پرابلمی در فرا روی خود نخواهد داشت، بلکه با چالش‌های جدی و کلانی مواجه هست که کمر دولت را شکستانده و استخوان‌های آن را خُرد و خمیر خواهد نمود. به همین دلیل، دولت وحدت ملی، می‌باید با برنامه ریزی و پلان گذاری با استفاده از عقلانیت جمعی و مشارکت فکری نخبگان کشور به دور از هر گونه تمایلات خُرد قومی، مذهبی، سمتی و گروهی، به جنگ چالش‌های فرا روی خود برود».