سایت طرح نو

 • سخی ناصری شیدانی

  اسلام؛ روایت رمانتیک از اسلام! (نگاهی به کتاب «اسلام» نوشته‌ی علی امیری)

  «کتاب اسلام، به هیچ‌یکی ازاین‌گونه پرسش‌ها، پاسخی روشنی نمی‌دهد. امیری، تا توانسته روایت نقل کرده و اغلب روایت‌ها بر عیار تحلیل و تاویل هم استوار نگردیده است. روایت پشت روایت، آمده است. اما هیچ برداشتی به نفع وضع کنونی و «اسلام معاصر» از درون آن‌ها استخراج‌نشده است. اسلام با زبان شیک و رمانتیک به سراغ گزاره‌های دینی، که از سال‌ها بدین سو آماج بحث بسیاری از روشنفکران مسلمان و غیرمسلمان بوده، رفته است. اما خودش هیچ‌گونه حرف درست ‌و حسابی، برای درمان بیماری‌هایی که تن «اسلام معاصر» را نوازش می‌دهد، ندارد. ازاین‌رو بی‌تقارن نخواهد بود؛ که «اسلام» را «روایت رمانتیک از اسلام» نام دهیم.»
 • خالق فصیح

  فدرالیزم در وضعیت اندامهای فاقد پیکر!

  «البته باید پذیرفت که جنبش روشنای در آستانه ایجاد یک بدن استوار، در قامت با نشاتی از نسل نو، با ایده‌های جدید و آرمان‌های تازه، قرار گرفته اند، اما یقینا برای تنومند ساختن آن نیاز به تلاش‌های پیگیر دارد. از این رو، همراهی با جنبش روشنای برای تحقق هر طرحی، از جمله طرح حکومت فدرالی، یک ضرورت تاریخی است. این ضرورت از اینجا ناشی می‌شود که جنبش روشنای محصول ستم‌ها و تبعیض-های تاریخی بوده، نه رفاه طلبی در شرایط عادی آن. لذا ایجاد یک محوریت مقاوم قومی، از مهمترین استراتژی‌های چنین جنبش به حساب می‌آید تا بتواند به تقدیر قومش که با ظلم‌ها و کشتار‌های بیرحمانه رقم خورده است، پایان دهند.»
 • خاطره رنجیده

  غیبت خدا و تاریخ در جغرافیایی به نام افغانستان!

  «اما دریغ و صد دریغ که مردم افغانستان همه از این وضعیت ناگوار و از این جهنم بر‌قرار شکوه و شکایت سر می‌دهند درحالی‌که همه در خلق و به وجود آوردن چنین وضعیتی سهیم بوده و در پایداری و تثبیت آن نقش داشته‌اند. هیچ اراده و تلاشی برای رهایی از این وضعیت نا انسانی و هیچ تفکر و تدبیری برای نجات از این زندان تاریخی نکرده و در راستای اراده و مشیت خداوندی و قوانین و ضوابط تاریخی هیچ قدمی برنداشته و همواره بر پاشنه آشیل فساد و تباهی چرخیده و خود عامل تولید و بازتولید بدبختی، سیه‌روزی و زمینه‌ساز به وجود آمدن و رشد رفتارهای انتحاری، فقر اقتصادی، نا‌امنی‌های اجتماعی و تمام مفسده‌های خرد و کلان ملی و بین‌المللی می‌باشند.»
 • احمدی رشاد

  گزارش مقاله «بازتاب رسانه‌ای» جنبش عدالت‌خواه روشنایی، در شبکه‌های مجازی

  «جنبش روشنایی، هم از ناحیه‌ی دولت و هواداران آن و هم از ناحیه‌ی احزاب و رهبران سیاسی مخالف، با اتهامات و پرسش‌های انحرافی سنگینی مواجه بوده‌اند و واکنش زبان رسانه‌ای جنبش روشنایی، به این انتقادها و پرسش‌ها نیز بسیار مستدل و منطقی بوده و توانسته‌اند تنور عدالت‌خواهی را در یک رقابت نفس‌گیر جنگ و نزاع روانی، گرم نگهدارند و وابستگی‌ها و پیوندهای مردمی جنبش را همچنان استوار و محکم نگهدارند. مطالبه‌ی جنبش، عبارت از «فرق» و «تبعیض سیستماتیک» دولتی است را روشن تبیین نمایند. به همین دلیل، در موردنقد و پاسخگویی مخالفان نیز زبان رسانه‌ای جنبش روشنایی، گویا بلیغ و رسا بوده است.»
 • محمد عرفانی

  افغانستان و دور باطل بحران!

  «از آنجایی دولت افغانستان و نهادهای بین‌المللی از تامین ثبات و نظم و امنیت در افغانستان قصور ورزیده است، طالبان در سال‌های اخیر به گونه‌ی تراژیکی در حال بازگشت‌اند. فساد زیاد در درون دولت و هم‌چنین کشتار مداوم مردم عادی و بی‌گناه، به خشم مردم افزوده است. امروزه طالبان قسمت‌های زیادی از کشور را در دست دارند. طالبان و گروه‌های تروریستی به شکل وحشیانه‌ترین شکلی به شهروندان کشور حمله می‌کنند، و موفقیت‌آمیز بودن چنین حملاتی بدون شک متوجه ضعف دولت افغانستان و نهادهای امنیتی افغانستان است. ورود به ناحیه امنیتی در مرکز کابل که آن را قلب اداری و دیپلماتیک می‌نامند به‌سادگی و بدون خلای امنیتی امکان‌پذیر نیست.»
 • احمدی رشاد

  تاملی بر سخنان حنیف اتمر و اخپلواک

  «اگر صریح‌تر بگویم اخپلواک هزاره‌ها را در دو تظاهرات اول «تبسم» و دوم «روشنایی»، نوکر خارجی‌ها دانسته و دادخواهی میلیون‌ها انسان در سراسر عالم را به هیچ انگاشته است و گویا آن‌ها همه به دستور بیگانگان دادخواهی کرده‌اند و سر خاک افغانستان معامله کرده‌اند! جریان حاکم به پشتوانه تجارب سیاسی خود، همواره با هزاره‌ها از در فریب، تطمیع و خیانت واردشده است. جنبش تبسم و روشنایی، خواب را از چشم اقتدارگرایان تمامیت‌خواه گرفته بود، ولی باخیانت خودی‌ها با نشان دادن «ساجق» حاکمیت، به بیراهه کشانده شد.»
 • خالق فصیح

  فدرالیزم در وضعیت اندامهای فاقد پیکر!

  «البته باید پذیرفت که جنبش روشنای در آستانه ایجاد یک بدن استوار، در قامت با نشاتی از نسل نو، با ایده‌های جدید و آرمان‌های تازه، قرار گرفته اند، اما یقینا برای تنومند ساختن آن نیاز به تلاش‌های پیگیر دارد. از این رو، همراهی با جنبش روشنای برای تحقق هر طرحی، از جمله طرح حکومت فدرالی، یک ضرورت تاریخی است. این ضرورت از اینجا ناشی می‌شود که جنبش روشنای محصول ستم‌ها و تبعیض-های تاریخی بوده، نه رفاه طلبی در شرایط عادی آن. لذا ایجاد یک محوریت مقاوم قومی، از مهمترین استراتژی‌های چنین جنبش به حساب می‌آید تا بتواند به تقدیر قومش که با ظلم‌ها و کشتار‌های بیرحمانه رقم خورده است، پایان دهند.»

 • ۱۰
  2163

  محمد عرفانی

  افغانستان و دور باطل بحران!

  «از آنجایی دولت افغانستان و نهادهای بین‌المللی از تامین ثبات و نظم و امنیت در افغانستان قصور ورزیده است، طالبان در سال‌های اخیر به گونه‌ی تراژیکی در حال بازگشت‌اند. فساد زیاد در درون دولت و هم‌چنین کشتار مداوم مردم عادی و بی‌گناه، به خشم مردم افزوده است. امروزه طالبان قسمت‌های زیادی از کشور را در دست دارند. طالبان و گروه‌های تروریستی به شکل وحشیانه‌ترین شکلی به شهروندان کشور حمله می‌کنند، و موفقیت‌آمیز بودن چنین حملاتی بدون شک متوجه ضعف دولت افغانستان و نهادهای امنیتی افغانستان است. ورود به ناحیه امنیتی در مرکز کابل که آن را قلب اداری و دیپلماتیک می‌نامند به‌سادگی و بدون خلای امنیتی امکان‌پذیر نیست.»

 • داعش
  4234

  عباس آگاه

  افغانستان، عرصه بازی جدید منطقه‌ی و بین‌المللی

  «روسیه به‌عنوان قدرت منطقه‌ی و اثرگذارترین آن‌ها در منطقه و افغانستان پس از پانزده سال کم‌تحرکی دیپلماتیک بار دیگر بااحساس نادیده گرفته شدن از سوی رقبا و ترس امنیتی در حاشیه‌های قدرت و نفوذ خویش و تهدید بالقوه از سوی داعش و گروه‌های تندرو در افغانستان به‌عنوان محل تلاقی گروه‌های مختلف تروریستی و نزدیک مرزهای خود و همچنین جلوگیری از گسترش ناتو در قلمرو نفوذ خویش، به تحرکات و فعالیت‌های دیپلماتیک و یارگیری از کشورهای دور و نزدیک و از گروه‌های که پیش‌ازاین با آنان درگیر جنگ بوده، مشغول شده است و به‌طور فزاینده بر میزان این تحرکات افزوده است»

 • ۱۴۹۰۱۲۶۲۴۲۶۹۵۰۳۲
  6262

  امین استوار

  بازیگری شهری با ذهنیت روستایی!!

  «حال در سطح کلان اجتماعی- سیاسی آدم‌های مثل محقق که به‌زحمت یک متن ساده را می‌تواند بخواند چون نماد قبیله گردیده است باید حمایت و اطاعت شود و رهبر خردمندی که خردمندی‌اش فقط در معامله‌گری به نفع حضرت جیب و سود شخصی است باید اعضای قبیله از او پیروی کورکورانه و بی‌چون چرا بکنند و هیچ پرسشی را نباید طرح بکنند. اگر روزی توتا را خط قرمز اعلان کرد و روزی دیگر خط سبز، بازهم باید تایید و از آن حمایت کرد چون‌که از بزرگان قبیله است و هوش کنید که انتقاد نکنید و آن‌ها را به چالش نکشید که خودزنی می‌گردد و به نفع مصلحت جمعی و سرنوشت هزارگی نیست.!!؟ »

 • چنگ بر سر
  5126

  امان الله علیزاده

  جنگ بر سر زنده ماندن و زنده شدن

  «توده‌های آگاه مردم که بعد از قتل‌عام خونین، دردناک و فراموش ناشدنی دوم اسد قامت راست کرده‌اند مصمم‌تر از همیشه در اقصا نقاط جهان به صحنه آمده و خونخواهی می‌کنند و فریاد عدالت‌طلبی سر می‌دهند. ولی اربابان سیاسی هزاره دیگر پذیرش طرح توتاب را در این برهه و بااین‌همه قتل عام و کشتار، یک خودکشی و یک انتحار سیاسی می‌دانند.!! لذا جسورتر از دولت قومی و فاشیستی در برابر مردم شمشیر را از رو بسته‌اند و بر خطا بودن دادخواهی و عدالت‌طلبی پا فشرده و مدام دسیسه می‌کنند!!. در سایه سنگین امنیت دولت فاشیستی اعتراض مردمی را با چماق سربازان دولت زورگو و متعصب سرکوب کرده و به خشونت می‌کشند.»

 • من عامل
  6360

  علی غزنوی

  ملت سردرگم و قربانی شدن همواره مردم!

  «هرچند مدتی است که متوجه شده‌اند که این اقلیتی که با شعار جهاد و اسلام فریبشان داده‌اند دزدان سازمان‌یافته‌ هستند نه جهادگران از دنیا رسته! اما گروه بدیلی که بتوانند به‌جای آن‌ها به آن‌ها اعتماد نمایند را شناسایی نتوانسته‌اند. لذا این مردم سردرگم هستند و به خاطر این سردرگمی و ماندن در برزخ بلا تصمیمی این‌همه مصیبت‌ها و محنت‌ها را تحمل کرده و واکنش مناسب با رخدادها نشان داده نمی‌توانند و مانده‌اند که چه‌کار بکنند!!؟ رهبران به‌اصطلاح جهادی‌ و تکنوکرات‌های غربی غرق در فساد و تباهی و جنایت و خیانت‌اند که در تمام معامله‌ها و جنایت‌های ضدبشری و ترورها و انتحارهای طالبانی دخیل‌اند.!!.»

 • موانع اصلاحات
  6145

  محمد عرفانی

  موانع و چالش‌هاى عمده‌ی اصلاحات در افغانستان

  «در حال حاضر، افغانستان به‌صورت یک سیاه‌چال درآمده و امواج ناامنى و هرج‌ومرج را به‌سوی منطقه‏ى مى‏فرستد که بحران‏هاى مضاعف اقتصادى دست‌وپا مى‏زند. زیرساخت‏هاى اقتصادى افغانستان ویران‌شده است. تسهیلات اولیه شهرى، که حتى در کشورهاى توسعه‌نیافته وجود دارد، در این کشور موجود نیست. در اینجا آب‌لوله‌کشی، برق، تلفن، جاده و منابع منظم انرژى به چشم نمى‏خورد و کمبود شدید آب، غذا، مسکن و دیگر نیازهاى اولیه محسوس است. استفاده از حداقل امکانات موجود نیز براى اغلب مردم بسیار گران تمام مى‌شود.»

 • هزاره استرالیا
  6439

  محمد جماالدین

  مهاجرین افغانی؛ نا همنوایی و ناسازگاری با جامعه استرالیا

  «زمانی مردم ما در جامعه‌ی مثل استرالیا و جاهایی دیگر یکپارچگی و موفقیت خود را به دست می‌آورد که بخش‌های مختلف و متفاوت را در عمل روزمره و پراتیک اجتماعی خود به علل و شکاف‌های درونی و میانی خودشان آگاهی یابد و برای رفع آن‌ها تلاش بکنند، مردم ما امروز نیازمند تغییرات بنیادی در خانواده، اجتماع و محیط کاری و اجتماعی است. بنابراین باید در تمام محیط بسترسازی بکنند. برای انسان ساده‌اندیشی دهاتی كه واقعیات روزمره برایش امری طبیعی و به هنجار جلوه می‌كند و بدیلی برای آن متصور نباشد، مجموعه‌ای زیبا و فریبنده‌ای است كه دیدن آن برای هر انسان صاحب‌ذوق و سلیقه‌ای نوعی فراغت محسوب می‌شود.»

 • ۱۷۰۹۸۵۲۰_۱۸۱۳۷۸۲۳۸۸۸۷۳۳۴۴_۲۲۴۸۱۰۶۹۷۱۲۱۴۰۷۴۹۶۵_n
  6886

  محمد مهدی دانشمند

  بیایید جنبش روشنایی را جنبش نگهداریم!

  « عدالت، برابری، توزیع و تقسیم برابر امتیازات و فرصت‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... آمال و رویاهای قوم هزاره را شکل می‌دهند. جنبش روشنایی تا تحقق کامل آن، از حرکت، پویایی و پایایی از جنبش و جهش، شور و شعف باز نخواهد ماند و در این مسیر مرعوب زور ، زر و تزویر نخواهد شد. چون‌که جنبش روشنایی نماینده خواست و مطالبات میلیونی هزاره هست و پرچم آزادگی، عدالت‌خواهی، برابری و برادری را برافراشته باید آن را درراه تحقق آن مطالبات جنبش نگه‌داشته شود و موج سیاسی و اجتماعی که ایجاد نموده را نگذاریم که بخوابد و مطالبات مشروع مردم به فراموشی و نسیان سپرده شود.»

 • طرح محقق
  8921

  شاولی صالحی «شاخص»

  فروکاستیِ خودِ رهبران، فرادستی خودِ مردم، در جنبش «روشنایی»‏ و«تبسّم» (بخش دوم)

  « ‏رهبران سیاسی جناب استاد خلیلی، استاد محقق و استاد دانش که در جایگاه رهبری مردم هزاره در دولت هستند، نقششان را نیک ایفا نکردند. با توجه به تغییرات ‏چشم‌گیر سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مردم ما در دولت کرزی و اشرف غنی نتوانستند پایگاه و موقعیت‌های مناسب این مردم را در ساختار سیاسی ‏بازتعریف نمایند و از این رهگذر مانند مردم خود به فرادستی«خود» نایل شوند. بلکه آنان در جنبش«تبسم» که هزاره‌ها با جنازه‌های سربریده شده‌ی شهدایشان، ‏از راه‌گیری، ترور، انتحار، انفجار علیه مردمشان به تنگ آمده بودند با تظاهرات مدنی آرام و میلیونی خواستار حمایت دولت از هزاره‌ها شدند، نه‌تنها حمایت ‏نکرده، بلکه در برابر جنبش تبسّم ایستادند!.‏»

 • یادگار پدر
  9364

  امین یاری

  فقر عمومی رمز تداوم جنگ و غلام‌پروری!

  «تراکم و احتکار کمک‌های بین‌المللی به دست عده‌ای از فرماندهان جهادی و رجاله‌های سیاسی، فقر و تنگ‌دستی عمومی باعث شدند که عده‌ای از مردم و فرهنگیان و قلم به دستان در استخدام این رجاله‌های جهادی و اربابان بی‌دانش سیاسی و بازیگرانی بی‌اخلاق و تعهد اجتماعی و افرادی بی‌بینش و ‌شعور اجتماعی، به عنوان حزب فلان، در واقع به عنوان عضو باند فلان غارتگر جهاد و معامله‌گر شیاد، قرار گرفته و غلامان حلقه به گوش آنان گشته و هر چه آن‌ها فرمان دهند این‌ها برایشان جان دهند.!!!»

 • بابه مزاری
  9762

  عبدالخالق فصیحی

  مزاری و ایجاد برش بر خط اتصال تبعیض!

  «دقیقا همین منافع شخصی است که رهبران فعلی را از مردم جدا نموده و شکاف عمیق بین آن‌ها و مردم محقق شد. با ایجاد این شکاف و رفتار منافقانه مدعیان رهبری، دوباره قبلی‌ات تبعیض به بعدی‌ات آن رسیده و حرکت اتصالی فاجعه از سرآغاز شد. سیالی‌ات تبعیض و نابرابری‌ها که مزاری آن را قطع کرده و برش زده بود، بار دیگر به راه افتاده و مثل گذشته صورت اتصالی به خود گرفتند. بنابراین، پاسخ سوال منفی بوده و رهبران پس از مزاری ناتوان‌تر از آن ظاهر شدند که بتوانند از دست آورد شهید مزاری محافظت نمایند. درواقع، جایگاه رهبری هزاره پس از مزاری عملا به قمارخانه خیانت و معامله‌گری بر سر منافع مردم و حتی به قیمت خون صدها جوان تبدیل شد.»

 • سخی ناصری شیدانی

  اسلام؛ روایت رمانتیک از اسلام! (نگاهی به کتاب «اسلام» نوشته‌ی علی امیری)

  «کتاب اسلام، به هیچ‌یکی ازاین‌گونه پرسش‌ها، پاسخی روشنی نمی‌دهد. امیری، تا توانسته روایت نقل کرده و اغلب روایت‌ها بر عیار تحلیل و تاویل هم استوار نگردیده است. روایت پشت روایت، آمده است. اما هیچ برداشتی به نفع وضع کنونی و «اسلام معاصر» از درون آن‌ها استخراج‌نشده است. اسلام با زبان شیک و رمانتیک به سراغ گزاره‌های دینی، که از سال‌ها بدین سو آماج بحث بسیاری از روشنفکران مسلمان و غیرمسلمان بوده، رفته است. اما خودش هیچ‌گونه حرف درست ‌و حسابی، برای درمان بیماری‌هایی که تن «اسلام معاصر» را نوازش می‌دهد، ندارد. ازاین‌رو بی‌تقارن نخواهد بود؛ که «اسلام» را «روایت رمانتیک از اسلام» نام دهیم.»

 • services-1
  1950

  احمدی رشاد

  گزارش مقاله «بازتاب رسانه‌ای» جنبش عدالت‌خواه روشنایی، در شبکه‌های مجازی

  «جنبش روشنایی، هم از ناحیه‌ی دولت و هواداران آن و هم از ناحیه‌ی احزاب و رهبران سیاسی مخالف، با اتهامات و پرسش‌های انحرافی سنگینی مواجه بوده‌اند و واکنش زبان رسانه‌ای جنبش روشنایی، به این انتقادها و پرسش‌ها نیز بسیار مستدل و منطقی بوده و توانسته‌اند تنور عدالت‌خواهی را در یک رقابت نفس‌گیر جنگ و نزاع روانی، گرم نگهدارند و وابستگی‌ها و پیوندهای مردمی جنبش را همچنان استوار و محکم نگهدارند. مطالبه‌ی جنبش، عبارت از «فرق» و «تبعیض سیستماتیک» دولتی است را روشن تبیین نمایند. به همین دلیل، در موردنقد و پاسخگویی مخالفان نیز زبان رسانه‌ای جنبش روشنایی، گویا بلیغ و رسا بوده است.»

 • ۲۲۷_۲۵۴۲۳
  9417

  نوروز جمشیدی

  سال نو تقویمی و شرمندگی تاریخی!

  «ما تا کنون در فصل زمستان تاریخی خویش به سر می‌بریم و در زندان سخت و طاقت‌فرسایی آن با شلاق سوزناک و عذاب اسفناک آن می‌زییم و زندگی می‌کنیم چه نسبتی با شادی و برپایی آیین نوروزی داریم؟! نوروز ما نو شد اما روزگار ما نو نشد و خورشید درخشان هرگز گرمابخش کویر سوزناک زندگی و برهوت تاریک سرگشتگی ما نگشته و در بام سرنوشت و ایوان سرد نتابیده و روشنی را مهمان سرنوشت فردی و اجتماعی خویش نکرده و به آن آشنایی حاصل نکرده و چهره بشاش و شاداب آن را ندیده و به رویش نخندیده‌ایم. نه خورشید بر سرنوشت ما تابیده و نه ما بر روی خورشید لبخند زده و از وی پذیرایی کرده‌ایم.»

 • ایران تاریخی ۱
  8314

  دکتر عبدالحکیم کاظمی

  ایران و سهم هزاره‌ها از میراث آن

  «در این شرایط جا دارد که فرهنگیان مردم ما به خود آیند. سهم واقعی‌شان را از تاریخ بخواهند. آن‌هم دقیق، علمی و منطقی نه یاوه سرایانه.!! شایسته ما نیست که هویتمان را در خیمه‌های بیابان‌گردان آسیای میانه و شمال چین جستجو کنیم. اگر واقعا چنین بود، حرفی نبود. ازبک‌ها که نسبشان به «جوجی» فرزند بزرگ چنگیز می‌رسد، نمی‌تواند مدعی باشد که از نسل ایرانیان بلخی و زابلی‌اند. چراکه بخشی از هویت، قهری است ما از نسل هرکه باشیم، هستیم ولی با توجه به اینکه از عصر چنگیز به این‌سو تاریخ‌نویسی در کشور ما از عربی به فارسی برگشت و ما شاهد موج‌های گسترده فارسی‌نویسی هستیم، غیرممکن است ما مغول باشیم ولی سندی نداشته باشیم.»

 • برای نوروز
  8914

  جواد محقق

  مهم‌ترین درس نوروز!

  «سال 1395 سال پرحادثه، خونین و مصیبت‌بار برای مردم ما بود، از حادثه تلخ و فراموش ناشدنی دهمزنگ گرفته تا جنایت هولناک بیمارستان چهارصد بستر و حوادث و جنایات خونین دیگر، وقایع تلخ و فراموش‌نشدنی بود که در سال 95 اتفاق افتاد، سال گذشته را می‌توان در تاریخ کشور، جزو مهروموم‌های تاریک و سیاه قلمداد کرد. پس چه‌کار کنیم تا سال‌های آینده ما نیز مثل سال95 و سال‌های گذشته «سیاه و تاریک» نباشد؟ شاید پاسخ این سوال برای شما نیز این باشد که یگانه راه تغییر دنیای بیرون، تغییر درون، باطن و افکار انسان‌ها است.»

 • سگ ولگرد ۲
  9027

  سخی ناصری شیدانی

  صادق هدایت در سگ ولگرد

  «اگر اطلاعات کامل‌تر و ژرف‌مندانه از زندگی هدایت داشته باشیم. خیلی زود پی‌می‌بریم، که هدایت در سگ ولگرد زندگی خودش را روایت کرده است. هدایت و پات هر دو از دست زمانه شلاق می‌خوردند. هر دو را انسان‌نماها نجس و نفرین‌شده می‌پنداشتند. هر دو از زندگی خیری ندیده بودند. در سگ ولگرد، رد پای اگزیستانسیالیسم کی‌ یرکگارد و فرهنگ "حیوان‌دوستی" که میراث هند است نیز دیده می‌شود. هدایت و پات، ول نمی‌گشتند؛ هرچند که هدایت نام پات را سگ ولگرد گذاشته است، اما این‌ها آواره و از بهشت عاطفی‌شان کنده‌ و پرتاب در قعر دوزخ بودند.»

 • شسس-۵۲۷x330
  1168

  خاطره رنجیده

  غیبت خدا و تاریخ در جغرافیایی به نام افغانستان!

  «اما دریغ و صد دریغ که مردم افغانستان همه از این وضعیت ناگوار و از این جهنم بر‌قرار شکوه و شکایت سر می‌دهند درحالی‌که همه در خلق و به وجود آوردن چنین وضعیتی سهیم بوده و در پایداری و تثبیت آن نقش داشته‌اند. هیچ اراده و تلاشی برای رهایی از این وضعیت نا انسانی و هیچ تفکر و تدبیری برای نجات از این زندان تاریخی نکرده و در راستای اراده و مشیت خداوندی و قوانین و ضوابط تاریخی هیچ قدمی برنداشته و همواره بر پاشنه آشیل فساد و تباهی چرخیده و خود عامل تولید و بازتولید بدبختی، سیه‌روزی و زمینه‌ساز به وجود آمدن و رشد رفتارهای انتحاری، فقر اقتصادی، نا‌امنی‌های اجتماعی و تمام مفسده‌های خرد و کلان ملی و بین‌المللی می‌باشند.»

 • images
  2693

  احمدی رشاد

  تاملی بر سخنان حنیف اتمر و اخپلواک

  «اگر صریح‌تر بگویم اخپلواک هزاره‌ها را در دو تظاهرات اول «تبسم» و دوم «روشنایی»، نوکر خارجی‌ها دانسته و دادخواهی میلیون‌ها انسان در سراسر عالم را به هیچ انگاشته است و گویا آن‌ها همه به دستور بیگانگان دادخواهی کرده‌اند و سر خاک افغانستان معامله کرده‌اند! جریان حاکم به پشتوانه تجارب سیاسی خود، همواره با هزاره‌ها از در فریب، تطمیع و خیانت واردشده است. جنبش تبسم و روشنایی، خواب را از چشم اقتدارگرایان تمامیت‌خواه گرفته بود، ولی باخیانت خودی‌ها با نشان دادن «ساجق» حاکمیت، به بیراهه کشانده شد.»

 • ۰۱۰۲
  2978

  سخی ناصری شیدانی

  جدال سنت و مدرنیته در افغانستان

  «راستش را اگر بخواهید، تقصیر از ما نیست. ما از «خانواده»‌های‌مان قهرمان پرست و دشمن عدالت و آزادی به بار می‌آییم. پدر و مادرها به‌جای عشق و عدالت، تبعیض و بی‌عدالتی را برای فرزندانشان یاد می‌دهند. در خانواده پسر عزیز خانه و صاحب تام‌الاختیار همه‌چیز است. اما دختر به‌مثابه‌ی جنس فروتر از پسر پنداشته می‌شود. سرآغاز تبعیض و بی‌عدالتی خانواده است. حتی در زمان انتخاب «نام» دخترها مورد بی‌عدالتی و بی‌مهری قرار می‌گیرند. پسران را محمد، علی، مسعود و غلام نبی و... نام می‌کنند. اما دختران را به خاطری که ریشه‌ی این نسل منفور و جنس فروتر از پسر پایان یابد و دختری دگر متولد نشود: بس ما، بس گل و بس بی‌بی نام می‌کنند.»

 • ۲۰۱۴۱۲۱۹۱۹۵۰۴۲۲۹۷۰
  4319

  محمد قاسم سرابی

  جناب رییس‌جمهور، هر لقمه ات بسته ی از فساد است

  «جناب رییس، اگر هدف اصلی این باشد که سرمایه‌گذاری در کشور رونق و زمینه‌های اشتغال‌زایی صورت بگیرد، تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند باید کل اقتصاد کشور به شکوفایی برسد. اگر در رسیدن به این هدف والا به دنبال ماهی دلخواه خود نیستی و اگر کاسه زیر نیم‌کاسه نیست، چرا چنین قراردادهای را در یک پروسه شفاف در رقابت آزاد برگزار نمی‌نمایی، تا هم زمین به یک قیمت مناسب به فروش برسد و هم شرکت‌های‌ طرف، مزیت‌ها و امتیازات بیشتر را برای رونق اقتصادی کشور قایل شود.؟! شما زیربناهای اقتصادی افغانستان را بر ستون فساد مستحکم می‌نمایید که هرگز کارایی و پایداری ندارد.!!»

 • ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
  6853

  وحید یکتا

  محمد محقق؛ شخص دولت‌مرد یا عوام‌فریب دوره‌گرد؟

  «از زمانی که پای محقق به ارگ بازشده تاکنون بیشترین سفر را چه در داخل و چه در خارج از کشور مانند ایران داشته است. لذا در بیشترین جلسات مهم و سرنوشت‌سازی که در ارگ دایر شده وی غایب بوده و حضور نداشته است. او به‌جای اینکه با طرح‌ها و برنامه مفید و تاثیرگذاری روی تصمیمات دولت؛ خدمات به مردم خود ارایه دهد و از این طریق محبوبیت کسب نماید به دوره‌گردی مبادرت کرده و محبوبیت را میان مریدان خود، گدایی می‌کند. محقق نه جذبه علمی، نه جذبه فکری، نه جذبه شخصیتی و نه جذبه اخلاقی دارد. آنچه او دارد پول است و سرمایه که بر اساس شانس تاریخی به او تعلق‌گرفته است.!»

 • ۶۵۲۱۴
  6542

  خالق فصیح

  زندگی در مدار رشوه!

  « هرچند امروز راه ورود افراد به ادارات دولتی، رقابت آزاد است ولی واقعیت این است که راه اصلی همان رشوه است نه شایستگی و لیاقت. در رقابت آزاد معیار انتخاب افراد به‌عنوان کارمند جدید، کام یابی در امتحان و اخذ نمره عالی در این رقابت است، اما چنین چیزی در مدار رشوه هیچ اعتباری نداشته و بی‌معنا است. آنچه راه را برای افراد باز می‌کند، رشوه است نه نمره عالی، نه شایستگی و نه صداقت و درستی. اینجا است که برای شرکت‌کنندگان در رقابت آزاد، چه آن‌های که نمره عالی آورده‌اند و چه آن‌های که زیر صفر قلم دوانده‌اند، همه‌چیز از سر گرفته می‌شوند.»

 • ۲۸۷۱۱_۳۳۰
  8543

  محمد قاسم محسنی

  آسیب‌های زمامداری در کلام امام علی (ع) (قسمت دوم)

  «انباشتن ثروت ـ به‏ویژه برای رجال سیاسی ـ آفت است. فریاد ابوذر غفاری در مدینه از زراندوزی‏های عثمان و اطرافیان، گرچه او را به تبعید و مرگ در غربت (ربذه) کشاند، اما فریادهای او هم‌‏چنان در گوش تاریخ طنین‌‏انداز است. امام علی(ع) به ابوذر فرمود: ای ابوذر! تو برای خدا به خشم آمدی و به او امیدوار باش. این مردم (حاکم و اطرافیانش) برای دنیای خود از تو ترسیدند، و تو بر دین خویش از آنان... ای ابوذر! اگر تو هم دنیای آنان را پذیرفته بودی، تو را دوست می‏داشتند و اگر سهمی از آنان برمی‏گرفتی، دست از تو برمی‏داشتند و چون دیگران در امان بودی.»

 • ماهیت زمان
  9387

  عبدالکریم قیطانی فرد

  ماهیت زمان

  «بارها و بارها اگر بپرسند جوهر جهان هستی چیست؟ پاسخ‌خواهم داد جوهر جهان هستی به معنای حقیقی فقط و فقط زمان است. حقیقتا در وجود جهان مادی همه‌چیز عَرَض است و هیچ‌چیزی قایم بر خودش نیست، بلکه هر چیزی قایم بر زمان است. اما حرکت چیست و چه رابطه‌یی بازمان دارد؟ حرکت، خروج تدریجی شی از قوه یا مبدا به‌وسیله زمان، به فعل است که این خروج در ماهیت خود عرض است و به زمان و فعل نیازمند است. بدین معنا که تا زمان نباشد، فعلی نیست و تا فعل نباشد خروج و قوه نیست؛ پس حرکت وابسته به زمان است و تا زمان نباشد هیچ حرکتی به وجود نمی‌آید.»

 • جواد محقق
  9722

  جواد محقق

  نگاه ریالیستی به روابط بین‌الاقوام و سیاست داخلی افغانستان

  «هزاره‌ها باآنکه نسبت به اقوام دیگر، از لحاظ آگاهی، استعداد، مهارت و تخصص و بینش سیاسی و شجاعت و جسارت، دست بالا دارند، اما به خاطر نداشتن استراتژی واحد، رهبری واحد، و به خاطر اختلاف و عدم تحمل و تعامل با یکدیگر، تا هنوز نتوانسته‌‌اند جایگاه واقعی خود را در دایره قدرت و سیاست به دست آورند. از دیدگاه واقع‌گرایان دربازی‌های سیاسی چه در سطح بین‌الملل و چه در سطح داخلی، مهم‌ترین عنصر قدرت، «قدرت نظامی و تسلیحاتی» است.»

 • ۲۸۷۱۱_۳۳۰
  14754

  محمد قاسم محسنی

  آسیب‌های زمامداری در کلام امام علی (ع) (قسمت اول)

  « در حكمت 355 نهج‌البلاغه نيز آمده است كه وقتى يكى از كارگزاران امام خانه باشکوهی ساخت، امام به او فرمود: ((اطلعت الورق رووسها! ان البنا يصف لك الغنى،([12]) سكه‌هاى طلا و نقره سر برآورده خود را آشکار ساختند. همانا ساختمان مجلل، بى‌نيازى و ثروتمندى تو را مى‌رساند)). على(ع) خود به مردم كوفه مى‌فرمود: اگر جز با مركب خويش و وسایل شخصى‌ام كه حمل مى‌كند و غلامم از نزد شما رفتم، بدانيد خيانت کرده‌ام.([13]) بنابراين زندگى مادى و شخصى رهبران و مديران بايد به‌دوراز تجمل و همانند زندگى مردم ضعيف باشد.»

 • n00165558-b
  71815

  حكيم اوستا

  بينش اساطيری، در روايت عاشورای حسينی

  «به قول هگل عقل، قوه‌ي كشف شونده است كه در هر مرحله‌ي از تاريخ بخشي از هستي خويش را كشف مي‌كند، به همين خاطر به هر مرحله‌ي از تجلي عقل نام مشخصي مي‌نهد. مرحله‌ي يقين حسي، مرحله ادراكي، مرحله فهم و عقل.[4] جوامع مسلمان تا هنوز كه هنوز است در مراحل اوليه تقسيمات هگلی قرار دارند، بدين جهت وقتي حادثه عاشورا، در بستر تاريخ وارد گشت، به مرور زمان و در گستره مكان‌هاي متفاوت و فرهنگ‌هاي متمايز زلاليت و شفافيت خود را از دست داد و اسير ذهنيت‌هاي منحط قبايل و انسانهاي نابالغ گرديد و اوهام و خرافات؛ غرض‌ورزيهاي دشمنان و نادانيهاي دوستانش عاشورا را تبديل به مناسكي (كه به درد هويت‌سازي و هويت بخشي و سو استفاده‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، گروهي از مردم مي‌خورند،) كرده­ و فلسفه، پيام، مسووليت، و رسالتش فراموش و یا به كلي مسخ گرديده است».

 • tistmiefff_khune
  71529

  عبدالله نظری

  افغانستان در وضعیت مدنی هابز (بخش ۲)

  «تشکیل وحدت ملی افغانی در واقع وضعیت مدنی هابزی را تجسم می‌نماید که تشکیل دولت، توزیع مزایا، پاداش‌های سیاسی و تقسیم قدرت برای عبور از درگیری‌های سیاسی در میان بازیگران قومی صورت گرفت. تشکیل وحدت ملی بهترین راهکاری سیاسی برای جلوگیری از تنش و بحران سیاسی ـ اجتماعی بود که کشور را از نبرد، درگیری و خشونت فراگیر بیمه ساخت و تمامی جوانب سیاسی و اجتماعی را بر محوریت منافع ملی گردهم آوردند تا در تشکیل سامان سیاسی جامع، فراگیر و مشارکت‌ ورزند».

 • IMAGE634657602665379823
  45697

  سهراب راید

  مودت قربی، اجر رسالت، چرا ؟

  «پيامبر اسلام علاوه بر تامين نيازمنديی‌های روانی اقربای خويش، فكر معيشت و تامين نيازهای مادی آنان را نيز نموده و خمس (كه یک‌پنجم از اموال کسب‌شده می‌باشد)؛ را بر امت واجب گردانيده تا به فقرای قبيله بنی‌هاشم پرداخت گردد. (البته از دیدگاه شیعه دوازده‌امامی). دستورهای مودت و پرداخت خمس براي حفظ حرمت و تامين كرامت آنان صادر گرديده است تا آنان در چشم ديگران خوار و ذليل جلوه نكنند. از همين‌رو در ادبيات فقها، زكات و صدقات، چرك مال محسوب گشته كه دادن آن، باعث پاكی و طهارت مال مي‌گردد درحالی‌که چنين حكم و قضاوتی نسبت به خمس وجود ندارد. چرك مال را نشايد كه به ذريه‌های پيامبر اسلام داده شود».

 • شهادت علی
  58392

  عباسعلی جاوید

  علی(ع) شهید عدالت، در محراب عبادت

  «باری، سخن از انسانی است برگزیده که پیامبران اولوالعزم الهی را در علم (آدم) و حلم (ابراهیم) و عزم (موسی) و زهد(عیسی) در خود داشت و امواج خروشان علم از دامنه‌های کوهسار دانش او سرازیر می‌شد و حکمت از نواحی او آشکار بود، آن‌گونه که خود می‌فرمود : «پیش ازآنچه مرا از دست دهید از من بپرسید»، زیرا من به راهه‌ای آسمان‌ها از طرق زمین داناترم و از هنگام نزول قرآن و شان نزول و ناسخ و منسوخ و عام و خاص و محکم و متشابه و مکی و مدنی بودن آیات آن، شمارا خبر خواهم داد. چون عدل مجسم، دانه‌ی جوی را که به ستم از دهان موری ستانده شده را بازمی‌گرداند و در شجاعت بی‌مانند بود و از هیچ‌چیز جز خدا نمی‌ترسید.»

 • امام حسن
  116522

  عباسعلی جاوید

  امام حسن مجتبی (ع) کریم آل طه و مظهر جود و سخا

  «دشمنان عنود و جاهلان ناآگاه، نسبت به امام مجتبی (ع) تهمت‌های ناروایی را پخش و تبلیغ کردند که به نمونه‌ی از آن اشاره شد و همچنان در مورد صلح آن حضرت، یا ازدواج‌ها و طلاق‌های امام (ع)، مغرضانه یا از روی ناآگاهی و جهل به جعل و تحریف واقعیت پرداختند که خوشبختانه کتاب‌های متعدد و معتبر و مستند در رد یاوه‌گویی‌ها و پندارها و اکاذیب ذکر شده، نوشته‌ شده و با توجه به محکمات فرمایشات پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) که در سطور فوق به برخی از آن اشاره شد و مقام ارجمند عصمت معصومین (ع) که با دلایل محکم و مستند عقل و نقل، همراه هستند، دیگر جایی برای پندارهای موهوم و غرض‌آلود، باقی نمی‌ماند.»

 • روزه معصیت
  59796

  حبیب الله نظری

  روزه معصیت!

  «روزه یکی از واجبات مسلم شریعت اسلامی به شمار می‌رود، ولی این واجب مشروط به شرایطی است که در عدم آن‌ها به «روزه معصیت» تغییر ماهیت می­دهد. منظور از روزه معصیت روزه‌ای است که یا با حکم دیگر الهی در تقابل و تضاد قرار گیرد مانند حکم نفی ضرر رسانی به خویشتن، یا هم شرایط روزه گرفتن از قبیل در سفر نبودن، مریض نبودن، در سختی و مشقت قرار نگرفتن، دران مراعات نشود. روزه گرفتن با وصف معصیتی بودن نه‌تنها سودی ندارد و از طریق آن نمی‌توان تقرب به خدا و ثواب‌های موردنظر را انتظار داشت، که با توجه به‌عنوان ثانوی «روزه معصیت»، آثار مترتب بر چنین معصیتی یا ناشی از آن نیز گردن گیر روزه‌گیر متعبد خواهد شد.»

 • ۴۱۰
  61274

  محمد قاسم محسنی

  شیوه‌های تبلیغی معصومین(ع) بخش ۱

  «ایمه علیهم‌السلام معلمان حقیقی مردم‌اند و سراسر زندگی‌شان درس انسانیت است و همچون رسول خدا، که طبیبی بود که بر سر بیماران خویش می‌رفت(7) به سراغ مردم می‌رفتند و با هر وسیله‌یی که امکان داشت آنان را هدایت می‌کردند. تشکیل محفل درس، به شیوه‌ی متعارف آن روز، نیز از آن جمله است، چنان‌که درباره‌ی حضرت صادق علیه‌السلام گفته‌اند: «مدینه در عصر حضرت صادق علیه‌السلام شکوفا‌یی خاصی یافت و جایگاه دانشمندانی شد که در حلقه‌های درسی که در بیت آن حضرت دایر می‌گشت شرکت می‌کردند و باید گفت: بیت امام به‌مثابه دانشگاهی بود که اقشار مختلفی در آن تعلیم می‌دیدند.»

 • emam%20ali6
  71678

  عباسعلي جاويد

  تقوای سیاسی درسیره‌ی حکومتی امام علی(ع)

  «حکومت در بینش، منش و روش آن حضرت، اگر بر مبنای حق محوری و تقوامداری و عدالت گستری نباشد از آب بيني بزغاله‌ و کفش کهنه‌ی بی‌ارزش‌تر است؛ آنچنان که در بیانات ارزشمند خود فرمود: " پروردگارا تو می‌دانی آنچه ما انجام دادیم نه برای این بود که ملک و سلطنتی به دست آوریم و نه برای اینکه از متاع پست دنیا چیزی تهیه کنیم بلکه بدان سبب بود که نشانه‌های از بین رفته‌ی دینت را باز گردانیم و در شهرها اصلاح و آسایش برقرار نمايم تا بندگان ستم­دیده‌ات در ایمنی قرار گیرند و قوانین و مقررات تو که به دست فراموشی سپرده شده بار دیگر عملی شود." نگاه علی(ع) به حکومت نگاهی الهی است که با نگاه دنیامدارانه و قدرت‌محورانه تفاوت اساسی دارد».

 • recca-summit-03-sep-15
  54213

  احمدی رشاد

  «ریکا» و «سام» برای افغانستان؛ گامی در فراسوی توسعه!

  «در نشست کابل، دولت افغانستان موفق شد تا شرکای خارجی و کمک دهندگان به کشور را متقاعد سازد تا بعدازاین کمک‌ها را از طریق دولت افغانستان به مصرف برسانند. به این معنا که کمک‌ها به خزانه‌ی ملی افغانستان واریز می‌گردد و دولت افغانستان آن را در موردهای توافق شده با کشورهای کمک دهنده‌ی بین‌المللی، به مصرف می‌رساند. به قول وزیر مالیه‌ی افغانستان، کشورهای کمک دهنده متعهد شدند تا 8 میلیارد از 16 میلیارد دالر را که برای افغانستان تا سال 2017 میلادی، تعهد کرده بودند، در اختیار دولت افغانستان قرار دهند تا از طریق بودجه‌های عادی و انکشافی افغانستان به مصرف برسد. این موفقیت بزرگی برای افغانستان می‌باشد.»

 • محسنی شهرستانی
  71593

  قاسم محسنی شهرستانی

  نقش کمک‌های خارجی در توسعه کشورهای جهان سوم (با تاکید بر کشور افغانستان) بخش ۲

  «نبود ظرفیت در نهادهای دولتی، فساد اداری، عدم هماهنگی میان دولت افغانستان و کشورهای کمک‌کننده در عملی شدن پروژه‌ها و چندین دست شدن قراردادها از علت‌های عمده‌ای هستند که سبب شده است بخش زیادی از کمک‌های جامعه جهانی در افغانستان حیف‌ومیل شوند. شماری از کارشناسان اقتصاد و مسوولان اتاق تجارت و صنایع بر این باورند که بیشتر کمک‌های جامعه جهانی از طریق اینجوها در بخش‌های زیربناها، ساختمان‌سازی ، جاده‌سازی و دیگر پروژه‌ها در افغانستان مصرف‌شده‌اند.»

 • محسنی شهرستانی
  71883

  قاسم محسنی شهرستانی

  نقش کمک‌های خارجی در توسعه کشورهای جهان سوم (با تاکید بر کشور افغانستان) بخش ۱

  «معمولا دولت‌های کمک دهنده با توجه به سیاست‌ها و اهداف خود اقدام به کمک می‌نمایند و در این راستا انتخاب حمایت از کمک‌های برنامه‌ای و یا کمک‌های پروژه‌ای بستگی کامل به سیاست‌ها و اهداف دولت کمک دهنده دارد. به‌عنوان‌مثال در سیاست خارجی آمریکا که گسترش و استمرار نفوذ با ایجاد دولت‌های وابسته همچنین ایجاد وابستگی در زمينه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی به‌طورکلی مهم است، این دولت کمک‌های برنامه‌ای را ترجیح می‌دهد، زیرا از این طریق بهتر می‌تواند به اهداف خود دسترسی یابد.»

 • عبدالله، اشرف غني
  71733

  عباس آزاد

  برنامه های دولت وحدت ملی و بودجه‌ی سال 1394

  «مرورکلی طرح سند بودجه سال 94 افغانستان، نشان می‌دهد که این بودجه تغییر چندانی با بودجه‌ی سالهای گذشته ندارد. اماهدف بودجه‌ی امسال دولت " بودجه موثر، شفاف و مبتنی بر اهداف و نتایج خوب برای منافع ملی ذکر شده است. در ابتدای این سندآمده است که طولانی شدن روند برگزاری انتخابات سال 93 ریاست جمهوری تاثیرات منفی برفعالیتهای اقتصادی داشته که پیامدآن 5 ملیارد دالر ضرراقتصادی به افغانستان بوده است».

 • 13930227000182_PhotoL
  71274

  احمدي رشاد

  ما و تکنولوژی‌های به جای مانده از نیروهای خارجی

  «طراحی و ساخت ابزارهای تکنولوژیک، آخرین مرحله‌ی انتقال دانش فنی است که بسیار به سختی، به دست می‌آید. این دانش به شکل کامل‌اش، از ویژه‌گی‌های توسعه‌یافتگی محسوب می‌گردد و در جهان، این دانش، در اختیار کشورهای معدودی می‌باشد. کشورهای ضعیف حتا در نظم نوین جهانی، به اشکال گوناگونی، از دستیابی به این دانش فنی، بازداشته می‌شوند. آمریکا و اروپا، روسیه، چین و ژاپن، یا همان کشورهای صنعتی، در تلاش هستند تا فن‌آوری‌های پیشرفته و مدرن طراحی و ساخت ابزارهای تکنولوژیک را در انحصار خود داشته باشند».

 • kbank
  71231

  عباس آزاد

  مساله‌ی كابل‌بانك، محک مدیریت اشرف غنی

  «پس از آنکه اشرف غنی به ریاست جمهوری رسید در اولین سخنرانیهای خود از پی‌گیری جدی قضیه سخن گفت تا در نتیجه در طی چند گذشته تاکنون چند بار دادگاه بررسی پرونده را در دستور کار قرارداده است که سرانجام در دومین جلسه دادگاه استیناف رسیدگی به پرونده‌ی اختلاس در كابل‌بانك، دادگاه با صدور حکمی تمام داراییهای متهمان اختلاس را مسدود ورييسان سابق را نیز هر یک به ده سال زندان و پرداخت تمام پول اختلاس شده و بهره‌ی آن محکوم کرد».