• یکشنبه ۱۷ ثور ۱۴۰۲ - ۱۹:۲۰
    حسین راید
    «مخالفان خارجی طالبان نیز به خاطر عدم بدیل برای طالبان و عدم اعتماد به رهبران سیاسی و تیکه‌داران قومی و بروز جنگ‌های خونین داخلی که قربانی اصلی آن مردم ملکی و شهروندان عادی هستند، طالبان را علی‌رغم ظلم‌ها و اجحاف‌های بر زنان و مردم افغانستان تحمل کرده و با آن‌ها مماشات می‌کنند تا شاید روزی طالبان با دنیای مدرن آشنا شوند و کم‌کم تغییر نمایند و بحران تاریخی و معضل سیاسی این کشور بدون خون‌ریزی و تداوم جنگ داخلی و زورآزمایی‌های قومی حل گردد. آیا این آرزوی دنیا و کشورهای غربی و آمریکا محقق شدنی هست یا نه»