• سه شنبه ۱۳ جوزا ۱۳۹۳ - ۱۵:۴۱
  احمدي رشاد
  اما انتخابات در افغانستان، با آگاهی فزاینده‌ی جامعه و قدرت انتخاب آگاهانه‌ی مردم، مدیریت انتخابات را با دشواری همراه ساخته است. لذا سرانجام بحران‌سازی کرزی در انتخابات و تقلب گسترده، لاجرم به یک دولت نجات ملی نیاز است که باید پلی باشد میان دکتر عبدالله و اشرف غنی. حال آن چهره‌ی مورد توافق همه‌ی شرکای سیاسی قدرت اعم از خارجی و داخلی، کی خواهد بود، آینده جواب می‌دهد. اما همین مقدار روشن است که اعلام نتایج اتخابات دور دوم، صوری خواهد بود و دولت آینده باید با توافق طرفین انتخابات، تحت اشراف شرکای خارجی بحران افغانستان تشکیل شود.
 • شنبه ۳ جوزا ۱۳۹۳ - ۱۵:۵۵
  عبدالله نگران
  بنابر این از نقد و بررسی مجموع این گمانه زنیهای فوق بهترین راه حل توزیع قدرت سیاسی میان گروه‌های قومی و سیاسی است زیرا بدون همراهی سران اقوام در افغانستان نمی‌توان به یک چشم انداز ثبات سیاسی و امنیت و آرامش چشم دوخت و هردم افغانستان را توام با بحران و بی‌ثبات را مجسم می سازد. برای تامین امنیت و آرامش و آسایش همدلی و همکاری تمامی گروه‌های قومی و سیاسی ضروری به نظر می‌رسد در جوامع چندقومی باید بر اساس قومیتها حکومت ایتلافی و مشارکتی صورت گیرد تا زمینه درگیری و بحران و ناامنی را از بین برده شود و بستری دلگرمی و همسویی میان تمامی جریانهای قدرتمند قومی فراهم شود از بروز عقده های فروخورده سیاسی اقوام محروم جلوگیری شود و قدرت نیز از انحصار یک قوم خارج و به یک منبع تعامل و همکاری اقوام تبدیل گردد.
 • جمعه ۲ جوزا ۱۳۹۳ - ۱۹:۰۸
  طرح نو
  «ا توجه به اظهارات و واكنش‌هاي مسوولين ستادهاي انتخاباتي دو كانديداي رقيب چنين استنباط و برداشت مي‌گردد كه انگار در دور دوم رمقي براي رقابت پر شور، و تواني براي كشاندن مردم در پاي صندوق‌هاي راي باقي نمانده و احساس خستگي از سيماي تك تك چهره‌هاي بازيگر عرصه رقابت انتخابات ديده مي‌شود. دليل اين خستگي و سرخوردگي هم مبرهن و روشن است زيرا، ستادهاي انتخاباتي تمام توان و نيروي خود را كه متراكم و ذخيره كرده بودند در دور اول انتخابات آزاد كرده و به مصرف رساندند و همه هم درين فكر بودند بازي را در همين دور اول ختم و تكليف وراثت ارگ رياست جمهوري يكسره نمايند؛ اما به هر دليلي كه بود اين طور نشد و انتخابات به دور دوم رفت و ناگزير دو كانديداي پيشتاز بار ديگر در يك رقابت نفس‌گير ديگر شركت نمايند».
 • یکشنبه ۲۴ حمل ۱۳۹۳ - ۱۴:۱۸
  احمدي رشاد
  «تحولات منطقه‌يی خاورمیانه، بحران هسته‌يی در روابط ایران و غرب، نمایانگر آن است که احتمال حل منازعه‌ی ایران و آمريكا نیز جدی شده است. از آن سوی تداوم بحران اقتصادی آمريكا دو عاملی است که احتمال کاهش انگیزه‌ی امریکا را برای ماندن در افغانستان، جدی‌تر می‌کند و بعید نیست که آمريكا تحت فشار اقتصادی و پیش بردن سیاست‌های خود با هزینه‌های کمتر در منطقه به ویژه از طریق پاکستان، گزینه‌ی صفر را انتخاب نموده و افغانستان را بعد از سال 2014 به طور کامل ترک نماید. بنابراین، نتیجه می‌گیریم که افغانستان بیشتر به آمریکا نیاز دارد تا آمريكا به افغانستان».