• شنبه ۲۳ حمل ۱۳۹۳ - ۱۹:۱۶
    احمدي رشاد
    «بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش، زیک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار تو کز محنت دیگران بی‎غمی نشاید که نامد نهند آدمی!»
  • پنج شنبه ۱۵ حوت ۱۳۹۲ - ۱۹:۲۲
    احمدبخش اخلاصي
    «خلاصه‌ی کلام: جاغوری دولينگ دارد. یک لينگ شان به سرعت می‌رود و دیگری در خواب غفلت فرو رفته است. بیداری لينگ مغفول (اخلاق و...) وظیفه‌ای علما، اندیشمندان، روشنفکران وکلیه‌ی دوستداران جاغوری است».