• پنج شنبه ۱۶ ثور ۱۳۹۵ - ۲۲:۵۷
    عباسعلی جاوید
    « رخداد عظیم بعثت با آدم (ع) و شریعت او آغاز و در فرایند بلند تاریخ با راهبران راستین و با استقامت انبیای الهی (صدوبیست و چهار هزار) تا خاتم انبیا و کامل‌ترین آنان ازهرجهت، تداوم یافت و هرکدام در زمان خود سکان‌دار کشتی نجات بشریت و سوق آن به ساحل امن سعادت و رستگاری و با نشانه‌ها و استدلال‌های محکم سعی و تلاش نمودند؛ آدم (ع) آدمیت نو را بنیاد نهاد، نوح پیامبر باتحمل صدها سال رنج و محنت، خدا را بر کافران خواند، ابراهیم(ع) در محیط جهل و تاریک بت‌پرستی، ندای توحید سر داد و پروانه‌وار در آتش جهل و عناد مشرکان رفت و با اعجاز اعجاب‌انگیز الهی نجات‌یافته و بساط بت‌پرستی و شرک را از جامعه برچید.»