• پنج شنبه ۲۷ اسد ۱۴۰۱ - ۲:۲۰
    اصغر حق‌یار
    «این‌که امیرمهدی چگونه شخصیتی بوده و هست و درگذشته‌ها چه کرده است به آن نمی‌پردازم، اما این‌که او نتوانست تبعیض، انحصار، استبداد امارت طالبانی را تحمل کرده و تاب بیاورد نشانه این است که او شخصیت استثنایی داشته و می‌خواست کاری برای مردم خود بکند و صرفا به مدح و ستایش امارت طالبانی برای حفظ جایگاه شخصی و نگه‌داشتن موقعیت سیاسی نپرداخت و شهامت و جسارت آن را داشت که در برابر هیولای خشنی به نام طالبان ایستاد شود و حتی مرگ را در این راستا پذیرا گردد.»