• چهارشنبه ۱۷ عقرب ۱۳۹۶ - ۸:۳۴
    عباس آگاه
    «فقدان شفافیت و شایسته‌سالاری، عملکرد انحصارخواهانه و گروهی و باندی و شیفتگی بیمارگونه به قدرت و ساختار نامناسب و تبعیض‌آمیز از عوامل مخل و مخرب مدیریت سالم و مسوولیت پذیر و کارآمد می‌باشد. شفافیت و پاسخگویی ومسوولیت‌پذیری از ارکان اصلی حکومت‌های دموکراتیک و از شاخصه‌های اساسی دموکراسی بوده و سبب تقویت بنیان و بنیاد ثبات و امنیت سرتاسری در کشورها خواهد شد. فقدان شایسته‌سالاری و عدم پاسخگو بودن و نفوذ فساد در لایه‌های مختلف نهاد اداری و مدیریت کلان سیاسی، کمترین پیامدش از دست دادن اعتماد عمومی و افزایش سریع شکاف فاصله حکومت و مردم و سقوط را به دنبال خواهد داشت.»