• سه شنبه ۲۵ اسد ۱۴۰۱ - ۱:۰۵
    داوود رشید
    «احساس می‌گردد که بعد از کشته شدن رهبر القاعده در کابل آمریکا دوباره چراغ سبزی به این فراری‌های معامله‌گر نشان داده که این‌ها تازه منشور خود را منتشر و اعلان وحدت کرده و تحرکی از خود نشان داده‌اند. این تیکه‌داران قومی و فرماندهان جهادی چنان دچار ضعف و حقارت‌اند که هیچ طرح و ابتکاری از خود نداشته و ندارند و باید کسی باشد که این‌ها را مثل کودک دستشان بگیرد تا این‌ها راه بیفتند. شاید آمریکا دوباره می‌خواهد دست این‌ها را بگیرد که این‌ها اقدام به چنین نمایشی کرده‌اند. به هر صورت چه آمریکا چراغ سبز داده باشد و یا در آینده نشان بدهد آنچه این‌ها کم دارند اعتماد مردم است.»