• جمعه ۱۹ حوت ۱۴۰۱ - ۱:۳۹
    حسین جوهری
    «شعار‌ها و استفاده‌جویی‌های شیخین یکی از نمونه‌های بارز عینی بی‌شعوری در مقیاس قومی، فراقومی و حتی جهانی به شمار می‌آید چون همین بی‌شعوری بود که جنبش تبسم و جنبش روشنایی را با خاک یکسان کرد و کنش‌های اجتماعی جنبش را در سطح ملی و جهانی ضرب‌ صفر نمود. این بی‌شعوری تاریخی باعث نفاق سیاسی و قومی شد. دیگر سال‌ها بگذرد تا سرزمین خسته از ظلم و استبداد و تبعیض سیستماتیک چنین جنبشی را پرورش دهد که حقوق سیاسی، مدنی، شهروندی و اجتماعی را پیگیری و برای تحقق آن تلاش نماید و در راه تحقق آرمان‌هایش همه‌چیز و حتی جان دهد.»