• شنبه ۷ جوزا ۱۴۰۱ - ۹:۲۶
    عباس‌علی جاوید
    «بزرگان فقهی اهل تسنن همچون ابوحنیفه، مالک، سفیان ثوری و... افتخار آن را دارند که مدت زیادی شاگردی و در مکتب پربار امام صادق (ع) آموزش دیده‌اند. ابوحنیفه اولین امام فقه اهل تسنن به دو سال شاگردی نزد امام اعتراف و آن را ریشه‌ی آگاهی‌های خود می‌شمارد " لولا السنتان لهلک النعمان" * ابن کثیر دمشقی، جامع المسانید ج1ص 222 به نقل از "حیات فکری و سیاسی امامان شیعه" و "مالک ابن انس" از فقهای مذهب مالکی اهل تسنن: " چشم من افضل از جعفر ابن محمد در فضل و زهد و ورع و عبادت ندیده است "»