• یکشنبه ۳۰ سنبله ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۹
    علی قاسمی
    «ازنظر بینش و گرایش، هیچ فاصله و فرقی میان اشرف غنی، کرزی، و... با ملا عمر، ملا هیبت الله و استانکزی وجود ندارد. در بینش هر دو گروه، انحصار قدرت و استبداد در سیاست و سرکوب اقوام غیرخودی به شکل پیش‌فرض و بدیهی پنداشته شده است، فقط در روش اعمال آن کم‌وبیش فرق وحود دارد. طالبان با انتحار در مساجد، مراکز آموزشی، راه‌گیری مسافران بی‌گناه و به اسارت گرفتن آن‌ها و داروندارش را به یغما بردن اعمال قدرت و اعلان حضور می‌کند اما گروه غارتگر دولتی نقاب دموکراسی را به خود بسته و زیر چتر جمهوری‌خواهی با تقلبات گسترده و زیر پا گذاشتن قانون و ... رهزنی و غارت آرای مردم به حیات ننگین و غیراخلاقی خود ادامه می‌دهند.»