• دوشنبه ۱۶ میزان ۱۳۹۷ - ۹:۵۲
    مدیریت «طرح نو»
    ««خانه طرح نو وطن» به‌عنوان یک تشکلَ سیاسی – فرهنگی، از همان آغاز جنبش روشنایی، با درک شرایط خاص سیاسی کشور همدوش مردم عدالت‌خواه به این دریای بیکران مبارزه پیوسته و تاکنون در کنار مردم بوده است. ما باورمندیم که جنبش روشنایی یک بستر مبارزاتی بی‌بدیل در تاریخ کشور است که ستون فقرات آن را حضور و مشارکت مردم تشکیل می‌دهد. ازاین‌رو، مردم و مطالبات برحق آنان، اصل خدشه‌ناپذیر در روند مبارزه می‌باشد.»