• سه شنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۰
    محمد عرفانی
    «تا مردم خود آستین بالا نزنند و شعور اجتماعی و عقل سلیم انسانی خود را به کار نیندازند و علیه وضعیت موجود نشوریده و مرزهای هویتی و گرایش‌های قومی و ... را در هم نریزند و علیه فساد و فساد پیشگان داخلی و خارجی قیام نکنند و دستان تیکه‌داران قومی و تقلب سالاران سیاسی و امتیاز سالاران تجاری را از سرنوشت جمعی خود کوتاه نکنند سنگ آسیاب حوادث و رخدادهای کشور بر همین محور می‌چرخد و خون سربازان کشور در جبهات جنگ و قربانی شدن مردم در خانه‌ها، مساجد، خیابان و کوچه و... جز فربه کردن این فساد پیشگان هیچ نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت».