• جمعه ۲۰ ثور ۱۳۹۸ - ۲:۴۵
  دکتر عبد الخالق فصیحی
  «پس با توجه به این وضعیت، وجود جریان سیاسی مستقل و مردمی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. هزاره‌ها برای این‌که بتوانند هم مرگ مظلومانه خود را از بی‌هزینگی برون آورند، به آشفتگی‌های فلج‌کننده داخلی فایق آمده و هم روابط بیرونی را سامان بخشند، به چنین جریانی نیاز حیاتی دارند. این نیازمندی تاریخی، نه‌تنها با ظرفیت‌های برآورده نشد و در قالب آن منافع مردم دنبال نگردید که حتی در نقش پیش‌مرگ‌های فاشیست عمل کرده و مردم را بی‌کس‌تر از هرزمانی ساختند.»
 • چهارشنبه ۱۸ ثور ۱۳۹۸ - ۳:۲۱
  حسین جوهری
  «می‌دانم بگویم که حق خواستنی است، حق را تا آن زمان بخواهیم و اصرار بورزیم که به‌حق فردی و اجتماعی خود برسیم، چون هیچ آرمانِ عدالت اجتماعی از راهِ منتظر نشستن به دست نمی‌آید، به قول شاعر که می‌گوید: حقِ خود را از دهنِ شیر می‌باید گرفت، ما نسلِ خسته از تبعیض باید مثل فولاد در مساله حق فردی و اجتماعی خود مقاومت و ایستادگی کنیم. همچنان دانایی را پاس بداریم که توانایی می‌آفریند. به قول شاعر می‌گوید: توانا بود هر که دانا بود. پس ای هم‌نسل و هم‌قطارانم ما فقط یک‌راه داریم که به قدرت اجتماعی و ادارات دولتی دست پیدا کنیم و آن آموختن دانش است.»
 • شنبه ۷ ثور ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۵
  همایون رسا
  «فاشیست لیست ترتیب می‌دهد و تروریست آن را به استهزا می‌گیرد. طالب و غنی که هردو برای منافع پشتون هم آدم می‌کشند و هم‌بازی صلح را سامان می‌دهند، از نشستن افراد بر سر سفره خالی صلح و نشست مشورتی لوی جرگه و نیز از موفقیت چنین نمایش تحقیرآمیزی لذت برده و بیش از هرزمانی استحقاق حکومت کردن بر چنین مردمی را باور می‌کنند. دفاع از دولت غنی و در مقابل، موضع‌گیری علیه تروریستان طالب، هردو به یک اندازه افراد لیست شده را به سمت کشتارگاه فاشیست سوق می‌دهند و هیچ حاصلی دیگری جز این ندارد.»